Chứng khoán

Ba cổ phiếu họ Lilama bị cắt margin

Lilama bị cắt margin

Các cổ phiếu này đều rơi vào thua lỗ trong 6 tháng đầu năm nay.

 

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo đưa 3 cổ phiếu gồm L43 (CTCP Lilama 45.3), L61 (CTCP Lilama 69-1) và L62 (CTCP Lilama 69-2) vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ.

Trong đó, cổ phiếu L61 bị cắt margin từ ngày 22/08/2022. Còn 2 cổ phiếu L43L62 bị cắt margin từ ngày 25/08/2022.

Theo HNX, nguyên nhân do các Công ty này lỗ ròng bán niên 2022 sau soát xét.

Ở trường hợp của L61, Công ty từ lãi thành lỗ ròng gần 200 triệu đồng sau khi kiểm toán soát xét báo cáo bán niên 2022. Trước kiểm toán, L61 ghi nhận lãi 8 triệu đồng.

Giải trình về vấn đề này, L61 cho biết nguyên nhân do kiểm toán viên có ý kiến tăng trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

Trong báo cáo bán niên, kiểm toán viên nhấn mạnh: “Tại ngày 30/06/2022, Công ty đang ghi nhận một số nợ phải trả đã quá hạn, bao gồm khoản nợ thuế (16.68 tỷ đồng) và nợ bảo hiểm (31.28 tỷ đồng). Vấn đề này cùng với các vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể ảnh hưởng tới khả năng hoạt động liên tục của Công ty”.

Trên thực tế, hoạt động kinh doanh của L61 đã trở xấu từ năm 2015 và tới nay vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Những quý gần đây, việc làm ăn của Công ty cũng “ba chìm bảy nổi”.

L43L62 lần lượt lỗ ròng bán niên 2022 sau soát xét gần 5 tỷ đồng và 6 tỷ đồng.

Trong đó, L62 tăng lỗ hơn 5 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, do phải trích lập thêm khoản dự phòng phải thu khó đòi đối với CTCP Phát triển điện Miền Bắc 3 (Nậm Đông) gần 2 tỷ đồng theo ý kiến của kiểm toán. Thêm nữa, Công ty phải trích thêm chi phí tiền công, tiền lương của một số người lao động được tạm tính.

Theo Vietstock

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác