Chứng khoán

Lịch chốt quyền cổ tức tiền mặt và cổ phiếu tuần 22/8 – 29/8

cổ tức tiền mặt và cổ phiếu tuần 22/8 - 29/8

Trong tuần 22/8 – 29/8, có 20 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, cao nhất 25%.

Theo thống kê, có 26 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần 22/8 – 29/8. Trong đó, 20 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt và 6 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu.

cổ tức tuần 22/8 - 29/8

Ngân hàng TMCP Quân đội (mã MBB) dự kiến phát hành thêm hơn 755 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 100:20, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 23/8. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/08. Nguồn vốn chia cổ tức là từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của năm 2021.

Sau đợt phát hành gần 756 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt này, MBB nâng tổng số lượng lên hơn 4,5 tỷ cổ phiếu, đưa vốn điều lệ tăng từ mức 37.783 tỷ đồng lên hơn 45.339 tỷ đồng.

CTCP Bamboo Capital (mã BCG) thông báo chốt quyền trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt và cổ phiếu.  Cụ thể, BCG dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện đều là 5% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 500 đồng, 20 cổ phiếu sở hữu nhận được 1 cổ phiếu mới). Với hơn 503 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính số tiền doanh nghiệp cần chi là khoảng 251 tỷ đồng và cần phát hành thêm hơn 25 triệu cổ phiếu mới để hoàn thành việc chi trả này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 22/9.

Mới đây, BCG cũng thông báo về ngày phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) là 26/8. Theo nghị quyết được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022, tỷ lệ trích thưởng là 5% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

CTCP FPT (mã FPTthông báo 25/8 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện 12/9. Với số lượng cổ phiếu lưu hành là gần 1,1 tỷ đơn vị nên công ty sẽ cần chi xấp xỉ 1.100 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông. Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt năm nay là 20%, tương đương 2.000 đồng/cp.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBCthông báo ngày 25/8, HBC sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10%. Trong đó, cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 3%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 300 đồng; trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 7 cổ phiếu mới.

Đối với cổ tức bằng tiền, thời gian dự kiến thanh toán là ngày 30/9. Được biết, với 245,65 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính HBC sẽ chi tổng cộng 73,7 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền trong đợt này.

CTCP Đường Quảng Ngãi  (mã QNS) vừa ra thông báo thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Với gần 357 triệu cổ phiếu đang lưu hành, QNS dự chi khoảng 178,5 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức được ấn định là 26/8; ngày thực hiện chi trả là 9/9.

Năm 2022, Đường Quảng Ngãi lên kế hoạch chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%.Trước đó hồi đầu tháng 5/2022, công ty cũng đã thực hiện thanh toán cổ tức còn lại của năm 2021 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng).

Ngày 29/8 tới đây CTCP Chứng khoán VIX (mã VIX) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Tỷ lệ phát hành 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 6 cổ phiếu mới.

Trước đó Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức, trong đó cho biết số cổ tức này được tính trên vốn điều lệ gần 5.492 tỷ đồng của công ty. Như vậy Chứng khoán VIX sẽ phát hành gần 33 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 330 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC năm 2021 đã kiểm toán của công ty.

Theo Cafef

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác