Doanh Nghiệp

CC1: Muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ trên sàn

CC1 Muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ trên sàn

Tại phiên giao dịch sáng ngày 18/8, cổ phiếu CC1 đứng giá tại mức 15.000 đồng/cp. Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất đạt hơn 6,7 nghìn đơn vị.

Tổng công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (Mã: CC1 – UPCoM) vừa thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, ngày 24/8, Công ty chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản và thời gian dự kiến thực hiện trong quý III/2022.

Trong đó, một số nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông gồm giải thể Ban kiểm soát và miễn nhiệm/bãi nhiệm tư cách của tất cả các thành viên Ban Kiểm soát. Đồng thời, Công ty cũng xin ý kiến miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 1 thành viên độc lập thay thế.

Một nội dung đáng chú ý khác, Công ty dự kiến thông qua phương án bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của Công ty trên sàn.

Được biết, tính tới 30/6/2022, Công ty đang ghi nhận giá trị cổ phiếu quỹ đạt gần 4,8 tỷ đồng, tương ứng đang nắm giữ 337.800 cổ phiếu quỹ. Như vậy, nếu tính theo giá thị trường hiện tại, giá cổ phiếu quỹ ước đạt 5,07 tỷ đồng, cao hơn 270,2 triệu đồng so với thời điểm mua vào.

Tại phiên giao dịch sáng ngày 18/8, cổ phiếu CC1 đứng giá tại mức 15.000 đồng/cp. Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất đạt hơn 6,7 nghìn đơn vị.

CC1 Muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ trên sàn
Diễn biến giá cổ phiếu CC1 thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 ghi nhận doanh thu đạt 1.663,65 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 14,17 tỷ đồng, tăng 250,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 4,2% lên 7,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 118% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 64,84 tỷ đồng lên 119,81 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 146,2%, tương ứng tăng thêm 56,93 tỷ đồng lên 95,88 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 215,4%, tương ứng tăng thêm 92,28 tỷ đồng lên 135,12 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 100,3%, tương ứng tăng thêm 38,02 tỷ đồng lên 75,92 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng thêm 17,56 tỷ đồng lên 18,3 tỷ đồng (cùng kỳ 0,74 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), quý II, Công ty tiếp tục ghi nhận lỗ thêm 91,23 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 25,77 tỷ đồng, tức tăng lỗ 65,46 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty chỉ thoát lỗ trong kỳ chủ yếu do ghi nhận doanh thu và lợi nhuận khác. Công ty cho biết thêm thu nhập khác tăng chủ yếu do việc thanh lý, nhượng bán tài sản trong kỳ.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 ghi nhận doanh thu đạt 2.838,71 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 30,64 tỷ đồng, giảm 56,4% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 11.252 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 396 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 39,85 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 10,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Nguồn: FireAnt.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác