Doanh Nghiệp

Cổ phiếu CII được cấp margin trở lại

Cổ phiếu CII được cấp margin

CII đã khắc phục tình trạng không đủ điều kiện cấp margin mà trước đó công ty này mắc phải (lợi nhuận hợp nhất năm 2021 là số âm).

 

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo đưa chứng khoán của CII ( HoSE: CII ) ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Trước đó, CII bị cắt margin do lỗ năm 2021.

Sáu tháng đầu năm nay, CII có doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ hơn 719 tỷ đồng, cùng kỳ 31,7 tỷ đồng. Sự chênh lệch phần lớn đến từ doanh thu tài chính gấp hơn 2 lần và đạt 1.118 tỷ đồng, đóng góp đáng kể nhất là lãi thoái vốn các công ty con với hơn 797 tỷ đồng. Từ đầu năm, CII đã thoái vốn công ty Năm Bảy Bảy, giảm vốn điều lệ xuống 47,51% từ 65,32%. Vào tháng 7, CII bán tiếp 10 triệu cổ phiếu công ty Năm Bảy Bảy và giảm vốn điều lệ xuống 37,51%.

Với kết quả kinh doanh này, công ty đã đạt 22,4% kế hoạch doanh thu và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

CII từng phải thông báo kéo dài thời gian thưởng cổ phiếu tỷ lệ 14% so với kế hoạch. Công ty cho biết theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, để phát hành cổ phiếu thưởng, doanh nghiệp cần phải có báo cáo tài chính kiểm toán. Vì vậy, tiến độ nộp hồ sơ xin phát hành cổ phiếu thưởng chỉ có thể thực hiện được sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán thay vì là ngày 31/8 như thông báo trước đó.

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác