Doanh Nghiệp

DIG: DIC Corp lãi trước thuế 183 tỷ đồng nửa đầu năm, mới đạt 10% kế hoạch

DIC Corp lãi trước thuế 183 tỷ đồng nửa đầu năm

Năm 2022 DIC Corp đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.900 tỷ đồng và kết thúc 6 tháng đầu năm công ty mới thực hiện chưa đến 10% kế hoạch.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Corp – mã chứng khoán DIG) công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 với

Cụ thể, tính riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 575 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ, trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí vốn cao hơn, đến 16,8% dẫn tới lợi nhuận gộp thu về đạt 242 tỷ đồng, tăng 12% so với quý 2 năm ngoái.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 25,7 tỷ đồng, hơn gấp 5 lần cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do thu lãi tiền gửi. Trong khi chi phí tài chính lại tăng mạnh gấp 6,6 lần lên gần 126 tỷ đồng. Báo cáo ghi nhận tiền và tương đương tiền đến 30/6/2022 đạt 1.254 tỷ đồng, tăng 254 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó ngoài tiền mặt tại quỹ, tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng (342 tỷ đồng) thì DIC Corp còn có khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn với tổng 908 tỷ đồng (tăng gần 290 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm). Ngoài ra DIC Corp còn có khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 12 tháng tổng 1.080 tỷ đồng (giảm 470 tỷ đồng so với cùng kỳ). Còn quý 2 năm ngoái DIC Corp còn khoản đầu tư ngắn hạn vào trái phiếu tổng giá trị gần 1.200 tỷ đồng nhưng quý 2 năm nay đã giảm về 0.

Tổng nợ phải trả đến cuối quý 2 còn gần 8.300 tỷ đồng, giảm 900 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 685 tỷ đồng (tăng 74 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 4.400 tỷ đồng (tăng hơn 100 tỷ đồng so với đầu kỳ). Tổng dư vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn gần 5.100 tỷ đồng.

DIC Corp lãi trước thuế 183 tỷ đồng nửa đầu năm

Trong các khoản nợ vay của DIC Corp, có số trái phiếu với dư nợ hơn 3.400 tỷ đồng. Đây là số trái phiếu phát hành cho Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) gồm các trái phiếu tổng giá trị phát hành 3.500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn từ tháng 9/2024 đến tháng 11/2024. Khoản huy động này được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản, quyền và lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại Khu đô thị du lịch Long Tân, cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát sinh từ số lượng cổ phiếu DIG thế chấp tại HDBank.

Kết quả, quý 2 DIC Corp lãi sau thuế 81 tỷ đồng, tăng trưởng 52,3% so với lợi nhuận đạt được quý 2/2021.

DIC Corp lãi trước thuế 183 tỷ đồng nửa đầu năm

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022 doanh thu DIC Corp đạt 1.094 tỷ đồng, giảm 2% so với nửa đầu năm ngoái. Nhờ tiết giảm chi phí các loại, nên dù vẫn gánh nặng lãi vay DIC Corp vẫn lãi sau thuế 142 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ.

Năm 2022 DIC Corp đặt kỳ vọng lớn với 5.000 tỷ đồng doanh thu và 1.900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy kết thức 6 tháng đầu năm DIC Corp mới hoàn thành được 22% kế hoạch doanh thu và chưa đến 10% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm – còn cách rất xa nhiệm vụ đặt ra hồi đầu năm.

Nguồn: FireAnt.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác