Doanh Nghiệp

FLC: FLCHOMES lần đầu thua lỗ 54 tỷ đồng do trích lập dự phòng

FLCHOMES lần đầu thua lỗ 54 tỷ đồng

Trong BCTC quý 2/2022, CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHOMES (FHH) báo lỗ ròng 54 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 19 tỷ đồng.

Trong kỳ, FHH ghi nhận doanh thu thuần giảm mạnh 68% còn hơn 96 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm 71%, còn gần 76 tỷ đồng. Khấu trừ giá vốn, Công ty đạt lãi gộp cũng giảm đến 41% về còn 20 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 63%, còn 19 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính gấp 3 lần lên 54 tỷ đồng do trích lập dự phòng khoản đầu tư tại công ty con.
Bên cạnh đó các chi phí đều tăng như chi phí bán hàng tăng 7%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5%. Kết quả, Công ty báo lỗ ròng 54 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 19 tỷ đồng, đây là quý đầu thua lỗ của doanh nghiệp này kể từ năm 2018.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, FHH đạt doanh thu 400 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Lỗ ròng gần 44 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 27 tỷ đồng.
Thời điểm cuối tháng 6, tổng tài sản của FHH tăng hơn 466 tỷ đồng, đạt gần 9.600 tỷ đồng. Phần lớn mức tăng đến từ khoản phải thu ngắn hạn khác từ bên thứ 3, với hạng mục hợp tác đầu tư tăng hơn 521 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho tăng 15%, lên hơn 43 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, nợ ngắn hạn tăng gần 20%, lên hơn 5.370 tỷ đồng, chủ yếu do mức tăng hơn 1.100 tỷ đồng ở khoản phải trả ngắn hạn khác.
Nguồn: FireAnt.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác