Doanh Nghiệp

FPT: Chốt quyền tạm ứng hơn 1.000 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông

FPT sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt.

 

FPT sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 10%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền mà FPT dự chi để trả cổ tức là hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 25/8/2022, FPT sẽ thanh toán cổ tức vào ngày 12/9 sau đó.

Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, tổng tỷ lệ cổ tức năm nay của FPT là 20% bằng tiền mặt. Như vậy, công ty sẽ còn phải thanh toán nốt phần cổ tức còn lại cho cổ đông với tỷ lệ 10%.

Trước đó, FPT đã thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2021 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, tương đương số tiền đã chi là hơn 914 tỷ đồng. Công ty cũng đã phát hành hơn 182 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành là 20% (5:1).

FPT sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

FPT mới đây đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu đạt 19.826 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.637 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,2% và 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin tại nước ngoài của FPT đạt 8.622 tỷ đồng, tăng 29%, lợi nhuận trước thuế đạt 1.362 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Mảng dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường trong nước đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT lần lượt là 2.630 tỷ đồng và 263 tỷ đồng. Trong đó, các sản phẩm thuộc hệ sinh thái “Made-by-FPT” mang lại 406 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 51,6% so với cùng kỳ.

Doanh thu khối viễn thông của FPT cũng tăng trưởng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 7.077 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 40%, đạt 1.445 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu dịch vụ viễn thông tăng trưởng 15%, đạt 6.727 tỷ đồng. Biên lợi nhuận dịch vụ viễn thông được mở rộng từ 18,3% lên 19,2% nhờ tăng trưởng lợi nhuận từ mảng PayTV.

Nhu cầu giáo dục ngành công nghệ thông tin tăng mạnh cũng đã góp phần thúc đẩy doanh thu mảng giáo dục của FPT, với mức tăng trưởng 42% trong nửa đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.935 tỷ đồng.

Trong năm 2022, FPT đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu tăng 19%, đạt 42.420 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 20,2%, đạt 7.618 tỷ đồng.

Nguồn: FireAnt.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác