Doanh Nghiệp

GEG: Báo lãi hơn 200 tỷ đồng sau 6 tháng

GEG: Báo lãi hơn 200 tỷ đồng sau 6 tháng

Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEC, mã: GEG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Điện Gia Lai ghi nhận lãi ròng hơn 200 tỷ đồng, hoàn thành 57% kế hoạch lợi nhuận năm.

Nhìn chung bức tranh tổng hợp của 6 tháng đầu năm 2022, với tình hình thời tiết thuận lợi, 12 Nhà máy Thủy điện tại các Khu vực Gia Lai, Lâm Đồng và Huế – 81 MW – ghi nhận 98 triệu kWh sản lượng điện, 168 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% cùng kỳ và chiếm 21% sản lượng – 17% doanh thu toàn hệ thống.

5 nhà máy điện mặt trời và 34 hệ thống áp mái tại 14 tỉnh thành – 300 MWp ghi nhận sản lượng 205 triệu kWh, tương đương 439 tỷ đồng doanh thu – chiếm 42% Sản lượng và 44% doanh thu. 3 nhà máy Điện gió 130 MW tại Tiền Giang, Gia Lai và Bến Tre đã đóng góp 181 triệu kWh sản lượng Điện, 390 tỷ đồng doanh thu – chiếm 37% Sản lượng và 39% doanh thu.

Hoạt động từ các nhà máy năng lượng tái tạo đã góp phần giảm phát thải CO2 thêm 408.980 tấn so với dự kiến 845.000 tấn CO2 của năm. Lũy kế từ 2010 đến 6 tháng 2022, GEC đang cung cấp gần 4,5 tỷ kWh sản lượng điện cho lưới điện Quốc gia và giảm phát thải lên đến 9 triệu tấn CO2 – chiếm 0,5% số lượng giảm phát thải CO2 tại Việt Nam và cung ứng điện cho gần 3 triệu hộ gia đình – chiếm 1% thị phần số lượng hộ gia đình tại Việt Nam.

Doanh thu thuần hợp nhất 1.076 tỷ đồng, với sự đóng góp 93% từ doanh thu bán điện, còn lại là doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Lợi nhuận gộp đạt 572 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp duy trì tại mức 53%, đạt mức tích cực so với mức 39% trung bình ngành.

Tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp/doanh thu và các chi phí cơ bản khác chiếm khoảng 6%, giảm nhẹ 3% cùng kỳ, ghi nhận việc kiểm soát chi phí hiệu quả hơn từ phía Công ty. Tuy nhiên, Công ty cũng ghi nhận chi phí tài chính tăng.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản đạt 12.673 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, đến từ sự tăng trưởng của tài sản dài hạn dở dang với các dự án đang hoàn thiện.

Tổng nợ vay tính đến cuối tháng 6 ghi nhận 7.204 tỷ đồng, hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu đã cải thiện đáng kể khi giảm 4% so với đầu năm. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay duy trì ở mức 2 lần đảm bảo khả năng trả lãi của Công ty.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, GEC ghi nhận lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đạt 228 tỷ đồng và 212 tỷ đồng. Như vậy so với kế hoạch phấn đấu 2022 lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm Công ty cũng đã hoàn thành 57%.

GEC cũng vừa hoàn tất chi trả cổ tức 6% bằng cổ phiếu và nâng vốn điều lệ lên 3.219 tỷ đồng và dự kiến sẽ đạt 3.614 tỷ đồng vào cuối năm 2022.

Các loại hình năng lượng tái tạo mang lại hiệu quả trong quý I/2022

Đóng góp của 3 dự án điện gió 130 MW cộng hưởng cùng việc vận hành hiệu quả 12 nhà máy thủy điện – 81 MW, 5 nhà máy điện mặt trời và hệ thống áp mái – 300 MWp đã thúc đẩy sản lượng điện toàn hệ thống tăng gần 2 lần so với cùng kỳ, đạt 267 triệu kWh; đồng thời góp phần giảm phát thải 225.000 tấn CO2, chiếm 27% dự kiến cả năm.

Lượng giảm phát thải CO2 mà Công ty đóng góp đến hiện nay vào khoảng 8,7 triệu tấn.

Nhân tố mới đó là điện gió tại khu vực miền Tây và Gia Lai đã đóng góp 125 triệu kWh sản lượng điện và 268 tỷ đồng doanh thu – chiếm 47% sản lượng.

Điện Mặt trời và áp mái tại miền Nam, miền Trung và miền Tây ghi nhận 98 triệu kWh tương đương 210 tỷ đồng doanh thu – chiếm 37% sản lượng, tăng 2% so với cùng kỳ.

Thủy điện đóng góp 44 triệu kWh sản lượng điện tương ứng 79 tỷ đồng doanh thu – chiếm 17% sản lượng, vượt 57% và 38% kế hoạch lần lượt cho sản lượng và doanh thu.

3 dự án điện gió vận hành hiệu quả đã đưa doanh thu thuần hợp nhất đạt 570 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ với sự đóng góp chủ yếu từ doanh thu bán điện.

Trong cơ cấu sản lượng điện và doanh thu quý đầu tiên của năm 2022, điện gió duy trì tỷ trọng cao nhất với 47%- 48%; tiếp đến là điện Mặt trời và áp mái đạt tỷ trọng 37% -38% và phần còn lại là thủy điện đạt tỷ trọng 16% -14%.

So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ này là 68% – 72% đối với điện Mặt trời và áp mái và 32% -28% của thủy điện.

Giá vốn hàng bán tăng thấp hơn nhiều so với mức tăng của doanh thu thuần, đã đưa biên lợi nhuận gộp tăng 4 điểm phần trăm lên 61%, cao hơn mức 39% của trung bình ngành.

Trong đó, biên lợi nhuận gộp của các Nhà máy điện Gió và điện Mặt trời lần lượt đạt mức cao trên 63% và 57%.

Nhờ vào sự tiết giảm chi phí hiệu quả nên tỷ lệ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp/doanh thu thấp hơn 3% so với quý I/2021.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I/2022 đạt 183 tỷ đồng và 174 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 123% và 126%, hoàn thành 53% và 63% kế hoạch năm. Nếu so sánh với kế hoạch phấn đấu 400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2022 đã được báo cáo tại ĐHCĐ vào ngày 26/4 vừa rồi thì số liệu quý I/2022 cũng đạt được 46% kế hoạch.

Biên lợi nhuận ròng có sự cải thiện đáng kể khi đạt 30%, cao hơn 6% so với cả năm 2021 và cao hơn trung bình ngành đang ở mức 28%. Biên EBIT và Biên EBITDA của Công ty đạt 58% và 86%, tiếp tục ghi nhận tăng so với quý I/2021, thể hiện hoạt động hiệu quả và kiểm soát tốt chi phí hoạt động.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của GEC đạt 12.600 tỷ đồng tăng nhẹ so với đầu năm, đến từ sự tăng trưởng 16% của tài sản ngắn hạn. Tổng nợ vay tính đến cuối quý I/2022 ghi nhận 7.113 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời trong chiến lược mở rộng danh mục năng lượng tái tạo của GEC đặc biệt là điện Gió.

Đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 2.073 tỷ đồng

Năm 2022, kế hoạch đề ra tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.073 tỷ đồng, tương ứng tăng 37% so với thực hiện năm 2021.

Trong đó, doanh thu từ điện mặt trời dự kiến không đổi so với năm trước, đạt 814 tỷ đồng. Doanh thu thủy điện mục tiêu đạt 328 tỷ đồng, giảm 17% do nhà máy thủy điện Ayun Hạ đã chuyển nhượng cuối năm 2021. Nhà máy điện gió mới được doanh nghiệp đưa vào vận hành 2 tháng và dự kiến doanh thu điện gió năm nay là 785 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến trình cổ đông là 345 tỷ đồng, giảm 7% so với thực hiện năm 2021 song doanh nghiệp cho hay phấn đấu năm 2022 lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 400 tỷ đồng. Mục tiêu tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 là 8%.

Điện Gia Lai sẽ trình ĐHĐCĐ về phương án trả cổ tức năm 2021 là 6% bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 18 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng, nguồn vốn thực hiện là từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Dự kiến thời gian phát hành là trong năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Trong năm 2022, doanh nghiệp cũng có kế hoạch phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Số lượng cổ phần phát hành dự kiến là hơn 30 triệu cổ phần với giá chào bán là 14.000 đồng/cp, cao hơn 5% so với giá trị sổ sách tại 31/12/2021 và thấp hơn 91% so với trung bình giá đóng cửa cổ phiếu GEG trong 30 phiên gần nhất tính đến ngày 31/3. Số lượng cổ phần này tương đương với tỷ lệ 9,4% số lượng cổ phần dự kiến lưu hành sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Cổ đông sở hữu quyền mua không bị giới hạn chuyển nhượng. Thời gian phát hành là trong năm 2022, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức và sau khi được UBCKNN chấp thuận. Tổng số tiền 425 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để góp vốn đầu tư vào công ty con triển khai các dự án năng lượng tái tạo của công ty.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng dự kiến phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên làm việc tại Điện Gia Lai, giá phát hành là 11.000 đồng. Toàn bộ cổ phiếu thưởng bị bạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Thời gian thực hiện là trong năm 2022, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu và sau khi được được UBCKNN chấp thuận.

Sau ba đợt phát hành trên, vốn điều lệ của Điện Gia Lai dự kiến tăng lên 3.614 tỷ đồng.

Nguồn: FireAnt.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác