Doanh Nghiệp

HAN: Lợi nhuận sụt giảm

HAN Lợi nhuận sụt giảm

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP công bố BCTC quý II/2022 với nhiều chỉ tiêu sụt giảm, lợi nhuận ròng ở mức 28 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ.

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (HANCORP, MCK: HAN) công bố kết quả kinh doanh quý II/2022 với doanh thu thuần 809 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 28 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 10% so với cùng kỳ.

Quý II vừa qua, HANCORP ghi nhận doanh thu kinh doanh bất động sản ở mức 420 tỷ đồng, doanh thu hợp đồng xây lắp đạt 323 tỷ đồng và còn lại là doanh thu đến từ kinh doanh cung cấp dịch vụ. Tổng doanh thu giảm 5% so cùng kỳ, ở mức 809 tỷ đồng.

Do giá vốn giảm nhanh hơn ở mức 7%, giúp doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận gộp tăng 10% lên 83 tỷ đồng.

Trong kỳ, nhiều chi phí được tiết giảm so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, chi phí tài chính ghi nhận giảm một nửa xuống chỉ còn 5,47 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm hơn 5 tỷ đồng xuống còn 35 tỷ đồng.

Ngoài ra, HANCORP ghi nhận thu nhập khác sụt giảm do hụt thu từ khoản thanh lý tài sản cố định (cùng kỳ thu về hơn 6 tỷ đồng từ thanh lý tài sản cố định). Tuy nhiên dù thu nhập khác đi xuống nhưng khoản chi phí khác lại tăng hơn 3 lần khiến Công ty ghi nhận lỗ khác ở mức 9 tỷ đồng.

Do đó, dù đã tiết giảm đáng kể chi phí, sau khi khấu trừ đi mọi chi phí và thuế HANCORP vẫn sụt giảm 10% lợi nhuận, còn gần 28 tỷ đồng.

HAN Lợi nhuận sụt giảm

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu ở mức 1.172 tỷ đồng, tăng 1% và lợi nhuận sau thuế đạt 29,6 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, HANCORP đặt mục tiêu doanh thu 1.660 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 92,5 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện 71% chỉ tiêu về doanh thu và 50% về lợi nhuận sau nửa năm hoạt động.

Đến ngày 30/6, HANCORP đang có tổng tài sản đạt 7.321 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Đa phần tài sản nằm ở khoản phải thu ngắn hạn 3.996 tỷ đồng và hàng tồn kho 1.702 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính của công ty cho thấy, quy mô nợ của doanh nghiệp vốn đã cao tại thời điểm đầu năm 2022 nhưng vẫn tiếp tục tăng cao thêm vào cuối quý II/2022.

Cụ thể, nợ phải trả của HANCORP thời điểm cuối quý II ghi nhận giá trị 5.665 tỷ đồng, tăng thêm 5% so với thời điểm đầu năm. Với quy mô nợ như trên, nợ phải trả của doanh nghiệp đã lớn gấp hơn 3,4 lần vốn chủ sở hữu.

Trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn chiếm tỉ trọng chủ yếu với giá trị 4.626,8 tỷ đồng, chiếm gần 82% tổng giá trị nợ phải trả.

Trong đó, giá trị các khoản chi phí phải trả ngắn hạn là 1.435 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 799 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn khác 550 tỷ đồng, nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước là hơn 148 tỷ đồng.

Nợ dài hạn của doanh nghiệp ghi nhận ở mức 1.038 tỷ đồng, cơ cấu nợ chủ yếu là doanh thu chưa thực hiện dài hạn.

Từ cuối năm 2014 đến nay, HANCORP duy trì mức vốn điều lệ 1.410 tỷ đồng (cổ đông Nhà nước chiếm 98,83%). Trong đó, đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, vốn nằm ở các Công ty con, Công ty liên kết khoảng 1.254 tỷ đồng, chiếm 89% vốn điều lệ, nên vốn lưu động của Công ty mẹ không có và thiếu vốn dài hạn để phục vụ sản xuất.

Theo kế hoạch, vào trung tuần tháng 12/2020, Bộ Xây dựng đã tiến hành đấu giá hơn 139 triệu cổ phần, tương đương 98,83% vốn điều lệ HANCORP, thế nhưng buổi đấu giá phải hủy bỏ vì không có nhà đầu tư đăng ký tham dự.

Sau đó, Bộ Xây dựng đã chuyển giao Hancorp về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: FireAnt.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác