Doanh Nghiệp

HCM: Báo lãi “thụt lùi” trong 6 tháng đầu năm 2022

HCM: Báo lãi “thụt lùi”

Công ty Chứng khoán TP HCM (HSC, HoSE: HCM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2022. Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 2.256 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế giảm 7% xuống 562 tỷ đồng.

Theo BCTC quý II, HSC ghi nhận doanh thu tăng 10% lên 1.188 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bán các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/ lỗ (FVTPL) đạt 576 tỷ đồng, tăng 29%; doanh thu cho vay và phải thu tăng 21% đạt 327 tỷ đồng; doanh thu môi giới giảm 35% xuống 236 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng 14% lên 762 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 30% lên 78 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp báo lợi nhuận sau thuế gần như đi ngang ở mức 279 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 2.256 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế giảm 7% xuống 562 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 8/8 tới đây, ban lãnh đạo HSC trình kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.502 tỷ đồng và sau thuế 1.202 tỷ đồng, cùng tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, nửa đầu năm, doanh nghiệp thực hiện gần 47% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm.

Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản giảm gần 5.200 tỷ đồng do HSC giảm các khoản đầu tư cổ phiếu, giảm tiền và margin. Theo đó, ở phần nguồn vốn, công ty cũng giảm vay ngắn hạn từ 15.040 tỷ đồng xuống 10.302 tỷ đồng.

HSC có danh mục cổ phiếu giá gốc 172 tỷ đồng, giảm 25% so với đầu năm; giá trị hợp lý tại ngày 30/6 đạt 160 tỷ đồng. Các cổ phiếu niêm yết chiếm tỷ trọng cao trong danh mục gồm MWGFPTVPBACBTCBPNJ… Tài sản cơ sở cho hoạt động phòng ngừa rủi ro chứng quyền cũng giảm đáng kể từ 704 tỷ đồng về 289 tỷ đồng.

Doanh nghiệp duy trì trái phiếu niêm yết giá gốc 1.339 tỷ đồng, khá tương đương thời điểm đầu năm và giá trị hợp lý 1.396 tỷ đồng. Cho vay giao dịch chứng khoán (margin) tại thời điểm 30/6 ghi nhận 11.227 tỷ đồng, giảm 2.463 tỷ đồng so với đầu năm.

Lãi 283 tỷ đồng trong quý 1/2022, giảm 12%

Kết thúc quý I/2022, HSC đạt 854 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 354 tỷ đồng

Hoạt động cho vay ký quỹ tiếp tục đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu (chiếm 43%), đạt 373 tỷ đồng. Mảng hoạt động này cũng đồng thời có mức tăng trưởng mạnh, tăng 68% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới đạt 283 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% và chiếm 33% tổng doanh thu của HSC. Doanh thu thuần từ hoạt động tự doanh đạt 187 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận 4,5 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do đặc trưng của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp là tùy thuộc vào thời điểm ghi nhận doanh thu của các thương vụ. Doanh thu báo cáo trong kỳ kế toán thường không phản ánh đầy đủ thành quả kinh doanh của hoạt động này. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 283 tỷ đồng, giảm nhẹ 12% so với cùng kỳ quý I năm 2021.

Chỉ tiêu thu nhập/vốn cổ phần (ROE) của Q1.2022 đạt mức 3,8%, thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) đạt 618 VNĐ.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch cổ phiếu HCM giảm 700 đồng về mức 25.300 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch hơn 6,1 triệu đơn vị.

Nguồn: FireAnt.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác