Doanh Nghiệp

HNA: Thuỷ điện Hủa Na báo lãi quý 2 gấp 8 lần nhờ lưu lượng nước về hồ lớn

Thuỷ điện Hủa Na báo lãi quý 2

CTCP Thuỷ điện Hủa Na (mã: HNA) công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng vọt so với cùng kỳ. HNA ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 67 tỷ đồng, gấp 8,7 lần so với số lãi 7,7 tỷ đồng đạt được quý 2 năm ngoái.

Cụ thể, doanh thu quý 2 đạt gần 200 tỷ đồng, tăng 43,5% so với quý 2 năm ngoái. Trong khi đó chi phí vốn chỉ tăng 4,9% dẫn tới lợi nhuận gộp đạt mức tăng trưởng 139% lên gần 96 tỷ đồng. Thuỷ điện Hủa Na cho biết lưu lượng nước về hồ lớn, tăng gần 45% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 70,61m3/s làm cho sản lượng điện tăng, đạt 147,85 triệu kWh. Tuy vậy giá bán điện bình quân quý 2 vừa qua lại giảm nhẹ 7,5% so với cùng kỳ.

Thuỷ điện Hủa Na báo lãi quý 2
Thuỷ điện Hủa Na (HNA) báo lãi quý 2 gấp 8 lần nhờ lưu lượng nước về hồ lớn.

Bên cạnh đó nhờ dư nợ vay tài chính tại ngân hàng giảm nên chi phí tài chính giảm được 30% so với cùng kỳ, còn gần 19 tỷ đồng. BCTC ghi nhận đến 30/6/2022 Thuỷ điện Hủa Na vẫn duy trì khoản dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 524 tỷ đồng, còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được 200 tỷ đồng so với đầu kỳ, xuống còn gần 300 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 70 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 67 tỷ đồng, gấp 8,7 lần so với số lãi 7,7 tỷ đồng đạt được quý 2 năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022 doanh thu Thuỷ điện Hủa Na đạt 415 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 151 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng 245% lên 143 tỷ đồng. Số lãi này giúp Thuỷ điện Hủa Na hoàn thành vượt 70% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Năm 2022, Thuỷ điện Hủa Na dự kiến tổng doanh thu đạt 680,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 84,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 2,2% và 48% so với thực hiện năm 2021.

Quý 1 vừa qua, Thuỷ điện Hủa Na ghi nhận doanh thu thuần đạt 215,6 tỷ đồng, tăng 24,3% so với doanh thu đạt được quý 1/2021. Trong khi đó chi phí vốn chỉ tăng nhẹ ở mức 3,9% dẫn tới lợi nhuận gộp thu về đạt 104 tỷ đồng, tăng 57,6% so với cùng kỳ.

Trong quý chi phí tài chính, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay giảm được 5,6 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 21 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do dư nợ tại các ngân hàng, trái phiếu thời điểm 31/03/2022 thấp hơn so với cùng kỳ 2021. Tính đến 31/3/2022 HNA còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 410 tỷ đồng (giảm 112,5 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 507 tỷ đồng (tăng 13 tỷ đồng so với hồi đầu năm).

Kết quả, quý 1 Thủy điện Hủa Na còn lãi sau thuế hơn 76 tỷ đồng, tăng 125% so với quý 1/2021. Thủy điện Hủa Na cho biết, quý vừa qua lưu lượng nước về hồ tăng gần 34% so với cùng kỳ, dẫn tới sản lượng điện tăng, làm tăng doanh thu và lợi nhuận.

Nguồn: FireAnt.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác