Doanh Nghiệp

HOSE lưu ý khả năng hủy niêm yết của Vietnam Airlines

hủy niêm yết của Vietnam Airlines

Ngày 07/09, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) lưu ý đến khả năng hủy niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (HOSE: HVN).

 

Trong báo cáo hợp nhất soát xét bán niên 2022, Vietnam Airlines ghi nhận lỗ ròng hơn 5 ngàn tỷ đồng, trong khi lỗ lũy kế đến ngày 30/06/2022 là gần 29 ngàn tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm gần 4.9 ngàn tỷ đồng.

Trước đó, Vietnam Airlines cũng lỗ lần lượt gần 11 ngàn tỷ đồng và gần 13 ngàn tỷ đồng trong năm 2020 và 2021. Do đó, HOSE nhấn mạnh tới khả năng hãng hàng không quốc gia bị hủy niêm yết nếu BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục lỗ ròng hoặc vốn chủ sở hữu là số âm.

Trước đó, HOSE cũng cho biết sẽ giữ nguyên diện kiểm soát đổi với cổ phiếu HVN theo Quyết định số 359/QĐ-SGDHCM ngày 01/06/2022.

Trong báo cáo kiểm toán bán niên, các kiểm toán viên của Deloitte Việt Nam lưu ý: “Khả năng hoạt động liên tục của Tổng công ty sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ Việt Nam và việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, các khoản phải trả cho các nhà cung cấp và cho thuê. Những điều kiện này, cùng các vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Tổng công ty”.

Bên cạnh đó, kiểm toán viên còn lưu ý Vietnam Airlines vẫn áp dụng tính và ghi nhận chi phí khấu hao và chi phí phân bổ tiền sửa chữa bảo dưỡng của các máy bay và động cơ cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2022 theo hướng dẫn kế toán riêng mà các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt áp dụng cho các năm 2021 và 2020. Tại ngày báo cáo này, Tổng Công ty đã trình các cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục được áp dụng hướng dẫn kế toán riêng cho các khoản mục này cho nắm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và đang chờ phê duyệt chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền.

Theo Vietstock

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác