Doanh Nghiệp

KLB: KienlongBank được chấp thuận tăng vốn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, UPCoM: KLB) tăng vốn điều lệ từ 3.652,8 tỷ đồng lên 4.231,2 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 thông qua.

Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) cũng thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của KienlongBank.
KienlongBank cho hay Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho KienlongBank được tăng vốn điều lệ thêm 578,4 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, cổ đông sở hữu cổ phiếu KLB sẽ được hưởng 16% cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
KienlongBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 4.231 tỷ đồng.

 

Cũng trong tờ trình đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, KienlongBank sẽ tăng vốn từ lợi nhuận sau thuế còn lại của đơn vị năm 2021 sau khi đã trích lập các quỹ.
Như vậy, sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn theo quy định của pháp luật, mức vốn điều lệ của KienlongBank từ 3.652,8 tỷ đồng sẽ tăng lên 4.231,2 tỷ đồng theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua từ tháng 4/2022.
Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được KienlongBank sử dụng cho các mục đích mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của KienlongBank trên thị trường. Đặc biệt, KienlongBank sẽ chú trọng vào việc đầu tư, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại vào hoạt động ngân hàng, các sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng số theo hướng lấy khách hàng làm trọng tâm và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.
Với kế hoạch tăng vốn này, KienlongBank đặt kế hoạch mục tiêu cho năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 660 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt 77.700 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 85.000 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.
KienlongBank trước đó đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với thu nhập lãi thuần đạt 505,45 tỷ đồng, tăng 62,3% so với cùng kỳ năm 2021.
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận 92,27 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng mạnh, gấp 2,5 lần so với quý II/2021, đạt hơn 13,9 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 26,12 tỷ đồng.
Trong kỳ, KienlongBank cũng ghi nhận 221,28 tỷ đồng tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng trưởng 115% so với mức 103,08 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu nhập lãi thuần đạt 948,91 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 157,3 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng gấp 4 lần, đạt 44,1 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế của KienlongBank đạt hơn 348,24 tỷ đồng. Với kết quả này, KienlongBank đã thực hiện được 52% kế hoạch lợi nhuận sau nửa đầu năm.
Tại ngày 30/6/2022, tổng dư nợ cấp tín dụng tại KienlongBank đạt 39.398 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất ghi nhận 73.735 tỷ đồng. Về huy động vốn, tổng tiền gửi khách hàng ghi nhận 67.186 tỷ đồng. Kỳ này, tỷ lệ nợ xấu toàn hàng của KienlongBank duy trì ở mức thấp (dưới 2%), chỉ còn 1,35%.
Được biết, năm 2022, HĐQT KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 660 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 85.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 45.200 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt 77.700 đồng và tỷ lệ nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức dưới 2%.
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, KienlongBank xác định tiến trình chuyển đổi số vẫn là nòng cốt. Từ đó, KienlongBank tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hiện đại vào các sản phẩm, dịch vụ của mình. Đồng thời, đơn vị cũng nâng cao công tác quản trị theo các chuẩn mực, thông lệ quốc tế, giám sát đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đáp ứng yêu cầu Basel II và quy định của NHNN.
Nguồn: FireAnt.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác