Doanh Nghiệp

PSD: Chào bán hơn 12 triệu cổ phiếu giá 15.000 đồng

Đồng thời Petrosetco cũng thông qua phương án phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30% cho cổ đông.

CTCP Dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí (Petrosetco – mã chứng khoán PSD) thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 18/8/2022.

Chào bán 12,2 triệu cổ phiếu giá 15.000 đồng/cổ phiếu

Theo đó Petrosetco dự kiến phát hành hơn 12,27 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 5:2, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 5 quyền mua được mua 2 cổ phiếu mới. Dự kiến sau phát hành Petrosetco sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 430 tỷ đồng hiện nay lên gần 522 tỷ đồng.
Giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động khoảng 184 tỷ đồng. Số tiền huy động được từ đợt phát hành dùng để thanh toán cho một số nhà cung cấp, trong đó thanh toán 100 tỷ đồng cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Thành toán 20 tỷ đồng cho Asus Global Pte.Ltd, thanh toán 30 tỷ đồng cho Lenovo (Singapore) Pte.Ltd và hơn 34 tỷ đồng còn lại thanh toán cho Dell Global B.V (Singapore Branch).
Trên thị trường cổ phiếu PSD hiện giao dịch quanh mức 24.400 đồng/cổ phiếu.

Phát hành 9,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Cùng với đó Petrosetco còn phát hành hơn 9,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 92 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2022-2023.
Kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2021 của Petrosetco đạt 8.595 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,3% so với năm trước đó. Tuy vậy nhờ tiết giảm chi phí nên lợi nhuận sau thuế gấp 3 cùng kỳ lên gần 139 tỷ đồng.
PSD chào bán cổ phiếu
Theo FireAnt

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác