Doanh Nghiệp

PVH: Tiếp tục bị hạn chế giao dịch cổ phiếu

tiếp tục bị hạn chế giao dịch pvh

Ngày 23/08, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo tiếp tục duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (UPCoM: PVH). Ngày 26/08, PVH đã giải trình nguyên nhân sự việc cũng như đưa ra phương án khắc phục.

 

Theo HNX, nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu PVH bị hạn chế giao dịch do BCTC năm 2021 của Công ty bị đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến. Bên cạnh đó, PVH cũng không công bố thông tin về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và không có biện pháp khắc phục.

Nguyên nhân đầu tiên khiến đơn vị kiểm toán từ chối đưa ý kiến đối với BCTC năm 2021 của PVH là đơn vị đã không được tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định tại ngày 31/12/2021, do đó không thể đánh giá tính hiện hữu của các khoản mục nói trên.

Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán không thể đánh giá khả năng thu hồi của khoản phải thu khách hàng, phải thu khác và trả trước người bán 180 tỷ đồng, cũng như không thể thu thập đủ bằng chứng về số tiền 250 tỷ đồng chưa được đánh giá trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với một số công trình đang tạm dừng triển khai thuộc khoản mục Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Cũng liên quan đến khoản mục Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, dự án Xây dựng hạ tầng KCN 1 và khu tập kết vật tư, thiết bị xây dựng Khu liên hợp hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa tại xã Mai Lân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa của PVH đã bị chấm dứt theo quyết định từ Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn. Tuy nhiên, Công ty vẫn đang phản ánh chi phí liên quan đến công trình này tại ngày 31/12/2021 với giá trị 19.4 tỷ đồng. Đơn bị kiểm toán không thể thu thập bằng chứng kiểm toán cần thiết để đánh giá giá trị thu hồi hoặc tổn thất nếu có của dự án trên.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cũng nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của PVH do Công ty chưa ghi nhận khoản lãi vay và chi phí phạt từ năm 2015-2021, ước tính khoảng 60.6 tỷ đồng tại ngày 31/12/2021. Nếu ghi nhận, tổng nợ phải trả ngắn hạn của PVH sẽ vượt tài sản ngắn hạn, thuộc trường hợp nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Cuối cùng, nhà thầu chính của Công trình Quốc lộ 217 Cẩm Thủy là Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất chưa xác nhận khối lượng hoàn thành đợt 7 và 8, cũng như quyết toán hợp đồng theo đúng quy định nên PVH chưa phát hành hóa đơn GTGT và ghi nhận doanh thu kịp thời. Nếu theo đúng quy định, PVH đang tạm thời ghi nhận hơn 16 tỷ đồng từ hoạt động này vào doanh thu chưa thực hiện, đồng thời ghi nhận nợ phải thu đối với Công ty Thống Nhất. Nếu được xác nhận và chuyển thành doanh thu, hai khoản mục này sẽ giảm hơn 16 tỷ đồng.

Đối với vấn đề đầu tiên liên quan đến việc kiểm kê tiền mặt, hàng tồn khi và tài sản cố định, PVH giải trình rằng tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty, ĐHĐCĐ đã không thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, dẫn đến Công ty không thực hiện thủ tục kiểm toán kịp thời.

Còn đối với khoản phải thu 180 tỷ đồng, PVH cho biết đây là các khoản công nợ tồn đọng từ các công trình trước đây. Trong năm 2021, Công ty đã thành lập tổ thu hồi công nợ và đang làm thủ tục khởi kiện 1 số đơn vị để thu hồi khoản công nợ này.

Đối với số tiền 250 tỷ đồng thuộc khoản mục Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chưa trích lập dự phòng, PVH giải trình số tiền này lần lượt thuộc các dự án như Công trình Khách sạn Lam Kinh (199.6 tỷ đồng), Công trình SLMB Liên hợp LHD Nghi Sơn (31.94 tỷ đồng), Công trình QL 127 Cẩm Thủy (18.51 tỷ đồng). Công ty vẫn đang trong quá trình làm việc với các bên để sớm quyết toán công trình.

Liên quan đến vấn đề tại dự án ở Khu liên hợp hóa dầu Nghi Sơn, ngày 24/09/2014, PVH đã có biên bản làm việc với Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát (Công ty Anh Phát) về thỏa thuận hoàn trả phí đầu tư tại dự án với số tiền hơn 26 tỷ đồng, trong đó giá trị thống nhất được hoàn trả là 14.8 tỷ đồng. PVH đã ứng cho các hộ dân để thu hồi đất nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục có liên quan. Theo văn bản ngày 12/10/2017 giữa PVH và Công ty Anh Phát, tổng giá trị được hoàn trả chưa bao gồm VAT từ dự án hơn 8.4 tỷ đồng. PVH đã ghi nhận vào doanh thu dự án, đồng thời ghi nhận khoản giá vốn có giá trị tương tự. Hiện, PVH vẫn đang làm việc với Công ty Anh Phát để thống nhất chi phí còn lại.

Giải trình về chi phí lãi vay chưa ghi nhận, PVH cho biết nguyên nhân do giữa Công ty và PVCombank đang có nhiều ý kiến khác nhau về mức lãi suất thanh toán. Mặt khác, PVH không phải chủ sở hữu của Dự án khách sạn Lam Kinh, đồng thời không phải đơn vị thụ hưởng doanh thu từ hoạt động kinh doanh của dự án này nên nghĩa vụ thanh toán khoản dư nợ kể trên đều thuộc trách nhiệm của CTCP Khách sạn Lam Kinh.

Cuối cùng là công trình Quốc lộ 217 Cẩm Thủy, PVH cho biết Công ty Thống Nhất đã được Chủ đầu tư dự án thanh toán số tiền 54.6 tỷ đồng và sẽ thanh toán cho PVH 95% số tiền nhận được là 51.8 tỷ đồng. Tuy nhiên, phía PVH chưa đồng ý với giá trị thuê máy móc, thiết bị mà Công ty Thống Nhất đã lập, dẫn đến chưa xác nhận giá trị quyết toán và Bảng tổng hợp đối chiếu công nợ. Hiện, PVH và Công ty Thống Nhất đang làm việc với nhau để có thể ghi nhận khoản doanh thu nói trên.

Còn về việc không công bố thông tin về ĐHĐCĐ thường niên 2022, PVH thông báo đã chuẩn bị xong tài liệu và sẽ tổ chức ĐHĐCĐ trong thời gian tới.

Theo Vietstock

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác