Doanh Nghiệp

SDT: Sông Đà 10 có lãi sau 4 quý lỗ liên tiếp

Sông Đà 10 có lãi sau 4 quý lỗ liên tiếp

Trong báo cáo tài chính quý II/2022 mới công bố, mặc dù doanh thu thuần của SDT giảm so với cùng kỳ năm 2021 nhưng điểm tích cực là công ty báo lãi sau 4 quý thua lỗ liễn tiếp

CTCP Sông Đà 10 (mã chứng khoán: SDT) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022. Đáng chú ý mặc dù doanh thu của công ty giảm so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế của SDT dương sau 4 kỳ liên tiếp báo lỗ (từ quý II/2021 đến quý I/2022).

Cụ thể, doanh thu thuần của SDT trong quý II/2022 đạt hơn 139 tỷ đồng – giảm 57% so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, giá vốn bán hàng và lãi gộp cũng giảm mạnh. Cụ thể, giá vốn bán hàng của SDT trong quý II/2022 chỉ đạt 97,13 tỷ đồng, giảm 64%; lãi gộp đạt hơn 42 tỷ đồng, âm 13% so với quý II/2021.

Có thể thấy, doanh thu của SDT tăng 24% so với quý I/2022. Mặc dù doanh thu thuần của công ty giảm đi 57% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của SDT ghi nhận đạt 2,71 tỷ đồng, có lãi sau 4 quý liên tiếp báo thua lỗ.

Sông Đà 10 có lãi sau 4 quý lỗ liên tiếp

Qua đó, SDT ghi nhận lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 1,4 tỷ đồng. Lỗ lũy kế ghi nhận đến ngày 30/06/2022 là 31 tỷ đồng

Sông Đà 10 có lãi sau 4 quý lỗ liên tiếp

Vốn chủ sở hữu tính đến cuối kỳ của SDT là hơn 842 tỷ đồng tuy nhiên số nợ phải trả của công ty là hơn 1,7 nghìn tỷ đồng.

Nguồn: FireAnt.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác