Doanh Nghiệp

SHB: Sắp tăng vốn điều lệ lên 36.459 tỷ đồng

SHB sắp tăng vốn điều lệ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB, mã chứng khoán: SHB) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

 

Theo đó, SHB sẽ chào bán 533,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua thì được mua thêm 20 cổ phiếu mới. Giá chào bán dự kiến là 12.500 đồng/cổ phiếu.

Số tiền thu được từ đợt chào bán là 6.667 tỷ đồng, trong đó 6.257 tỷ đồng dùng cho mục đích mở rộng quy mô cho vay doanh nghiệp và 410 tỷ đồng cho mục đích mở rộng quy mô cho vay cá nhân. Thời gian dự kiến giải ngân từ quý IV/2022 đến quý II/2023.

Ngoài ra, SHB sẽ phát hành hơn 400 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ thực hiện 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là từ nguồn lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ đầy đủ theo quy định pháp luật và theo báo cáo tài chính năm 2021.

Ngoài ra, SHB tiếp tục phát hành 45,12 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP dự kiến là 451,2 tỷ đồng, được dùng cho mục đích mở rộng quy mô cho vay, trong đó 340,2 tỷ đồng được sử dụng cho mục đích mở rộng quy mô cho vay doanh nghiệp và 111 tỷ đồng cho mục đích mở rộng quy mô cho vay cá nhân. Thời gian dự kiến giải ngân từ quý IV/2022 đến quý II/2023.

Cổ phiếu phổ thông phát hành cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Sau khi thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, SHB sẽ nâng vốn điều lệ từ mức 26.674 tỷ đồng lên thành 36.459 tỷ đồng.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của SHB lên 26.674 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2022, SHB đạt lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán gần 5,8 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng gần 84% so với cùng kỳ năm 2021, hoàn thành trên 50% kế hoạch Đại hội cổ đông đã đề ra, đứng trong Top 5 các Ngân hàng TMCP tư nhân có lợi nhuận cao nhất. Cổ phiếu SHB giao dịch lúc 9h53 ngày 3/10 đang có giá 12.500 đồng/cổ phiếu.

Theo FireAnt

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác