Doanh Nghiệp

TDH: Thuduc House lại có biến động nhân sự

TDH biến động nhân sự

Ông Dương Ngọc Hải tiếp tục xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Uỷ ban kiểm toán của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, TDH) sau khi rời ghế Chủ tịch hồi cuối tháng 6.

Trong đơn từ nhiệm, ông Hải cho biết “do kế hoạch kinh doanh riêng thay đổi nên tôi không thể tiếp tục giữ vai trò Thành viên HĐQT cũng như Chủ tịch Uỷ ban kiểm toán của Thuduc House, nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho tôi được rút khỏi HĐQT và chấm dứt tư cách Thành viên HĐQT kể từ ngày được Đại hội cổ đông thông qua”.
“Đồng thời, sau khi được Đại hội cổ đông thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, đề nghị HĐQT miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Uỷ ban kiểm toán Thuduc House của tôi và thực hiện bầu bổ sung theo quy định”.

Nguồn: TDH.

Trước đó, Thuduc House thông báo miễn miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của ông Dương Ngọc Hải, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng giữ vị trí thay thế kể từ ngày 9/6.
ông Hải dù xin rút lui khỏi vị trí chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân, vẫn đảm nhận vị trí thành viên HĐQT độc lập trong nhiệm kỳ 2020-2025, tức là không có bất cứ lợi ích liên quan đến công ty.
Biến động nhân sự thượng tầng diễn ra liên tục tại Thuduc House. Vào ngày 8/2, ông Lê Chí Hiếu từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT sau khoảng 30 năm gắn bó để nhường lại cho ông Lữ Minh Sơn.
Theo kế hoạch, ông Sơn sẽ giữ vị trí này cho đến khi công ty tổ chức phiên họp thường niên 2022 vào giữa tháng 4. Tuy nhiên, đến ngày 14/3, ông Sơn đã từ nhiệm sớm để lại vị trí cho ông Dương Ngọc Hải.
Như vậy chỉ sau hơn 4 tháng gần nhất, Thuduc House đã trải qua 4 đời chủ tịch HĐQT. Không chỉ ở vị trí quyền lực nhất mà hàng loạt cán bộ cấp cao của doanh nghiệp này cũng bị thay đổi ở vị trí thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc hay Trưởng ban kiểm toán.
Những xáo trộn về mặt nhân sự diễn ra sau khi doanh nghiệp vướng vào cuộc “khủng hoảng về thuế”. Cuối 2020, nhà phát triển bất động sản này bị cơ quan thuế ra quyết định truy thu thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp gần 400 tỷ đồng.

Nguồn: FireAnt.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác