Doanh Nghiệp

TGG: Louis Capital báo lỗ gần 14 tỷ đồng

Louis Capital báo lỗ gần 14 tỷ đồng

Bên cạnh chi phí bán hàng và chi phí lãi vay gia tăng hơn so với cùng kỳ, Louis Capital còn không có khoản hoàn nhập dự phòng như cùng kỳ năm ngoái nên công ty đã thua lỗ trong quý II/2022.

 

Báo cáo tài chính quý II/2022 của CTCP Louis Capital (Mã: TGG) cho thấy doanh thu thuần đạt gấp 12 lần cùng kỳ lên 210 tỷ chủ yếu nhờ bán hàng và bán gạo.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán chiếm gần 98% doanh thu thuần nên công ty lãi gộp 5 tỷ đồng, so với cùng kỳ chưa tới 400 triệu đồng. Biên lãi gộp đạt 2,4%, nhích nhẹ so với số cùng kỳ là 2,2%.

Chi phí bán hàng phát sinh gần 6,6 tỷ, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp 6,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 43 tỷ đồng do hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Kết quả quý II, TGG lỗ sau thuế 13,6 tỷ đồng, còn cùng kỳ lãi hơn 42 tỷ. Công ty lỗ ròng gần 9 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, ngoài ảnh hưởng của việc không còn hoàn nhập trích lập dự phòng trong khoản mục quản lý doanh nghiệp như quý II năm ngoái, nguyên nhân còn đến từ trong quý vừa qua, công ty không có khoản lợi nhuận đáng kể nào từ việc đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, doanh nghiệp mới bổ sung nguyên nhân còn do bổ sung chi phí phân bổ lợi thế thương mại trong quý vừa rồi.

Nhờ kết quả khả quan trong quý I do bán cổ phiếu LDP của Dược Lâm Đồng nên lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần gần 516 tỷ, gấp 28 lần cùng kỳ song lợi nhuận sau thuế giảm 87% còn 5,5 tỷ đồng.

TGG báo lỗ gần 14 tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý II/2022 của TGG

 

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của TGG đạt 788 tỷ đồng, giảm 50 tỷ so với đầu năm. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn là 205 tỷ, chiếm 26% tổng tài sản, giảm 160 tỷ. Còn hàng tồn kho ghi nhận 122 tỷ đồng.

Lượng tiền nhàn rỗi tại ngày 30/6 là 34 tỷ đồng, trong khi đó doanh nghiệp đi vay tổng cộng 147 tỷ đồng, tăng 61%. Trong 6 tháng qua, công ty phải trả lãi 5,3 tỷ đồng cho số vay nợ nói trên.

Vốn chủ sở hữu tại cuối kỳ là 433 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 62 tỷ.

Nguồn: FireAnt.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác