Doanh Nghiệp

VFG: Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ báo cáo bán niên năm 2022

VFG báo cáo bán niên 2022

Kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo bán niên năm 2022 của CTCP Khử trùng Việt Nam (mã VFG – sàn HoSE) liên quan tới khoản đầu tư vào Công ty Hải Yến.

 

Kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến ngoại trừ

Theo kiểm toán Báo cáo bán niên năm 2022, Khử trùng Việt Nam ghi nhận khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, Công ty TNHH Hải Yến (Hải Yến) với giá trị 179,5 tỷ đồng trên bảng cân đối kế toán ngày 30/6/2022. Khoản đầu tư này chưa được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu trên báo cáo hợp nhất. Tuy nhiên, theo yêu cầu các hướng dẫn kế toán có liên quan, do tỷ lệ lợi ích của Khử trùng Việt Nam trong Hải Yến chưa được xác định một cách chính thức tại ngày báo cáo.

Dựa trên các thông tin hiện có, Kiểm toán nhấn mạnh không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp về việc ghi nhận giá trị của khoản đầu tư này, không thể xác định các điều chỉnh cần thiết đối với khoản đầu tư nói trên và các ảnh hưởng đến báo cáo hợp nhất.

Đây không phải lần đầu tiên kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ, ý kiến ngoại trừ bắt đầu có từ Báo cáo tài chính năm 2020 tới thời điểm hiện tại. Trong Báo cáo tài chính năm 2021, Kiểm toán cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ với lý do tương tự và Công ty cho rằng việc đàm phán với đối tác về việc mua lại phần vốn góp của đối tại tại Công ty Hải Yến hai bên vẫn tiếp tục thương lượng để thống nhất phương án giải quyết cụ thể.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Khử trùng Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 1.343,97 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 111,41 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 22,7% lên 23,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 33,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 79,47 tỷ đồng lên 314,98 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 75,4%, tương ứng tăng thêm 10,92 tỷ đồng lên 25,41 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 34% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 47,21 tỷ đồng lên 186,16 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong năm 2022, Khử trùng Việt Nam đặt kế hoạch doanh thu 3.150 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 210 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 53,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Điểm đáng lưu ý, trong 6 tháng đầu năm dòng tiền kinh doanh bất ngờ ghi nhận âm 287,4 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 425,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 11,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 302,9 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Được biết, xét theo năm, từ năm 2006 tới nay, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính âm vượt 287,4 tỷ đồng. Trong đó, năm dòng tiền âm nhất là năm 2020 với giá trị âm 100,97 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Khử trùng Việt Nam tăng 16,1% so với đầu năm lên 2.194,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 719,7 tỷ đồng, chiếm 32,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 614,4 tỷ đồng, chiếm 28% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 489,4 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 122,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 269,8 tỷ đồng lên 489,4 tỷ đồng; tồn kho tăng nhẹ 1,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 9,2 tỷ đồng lên 614,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, Công ty bất ngờ tăng thêm 350,4 tỷ đồng nợ vay so với đầu năm không sử dụng nợ vay và chiếm 16% tổng nguồn vốn.

Khử trùng Việt Nam nhận quyết định phạt và truy thu thuế

Cục Thuế TP. HCM vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế niên độ kiểm tra năm 2020 và năm 2021 đối với CTCP Khử trùng Việt Nam. Trong đó, CTCP Khử trùng Việt Nam đã khai sai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp quy định tại khoản 2 Điều 138 và khoản 1, Điều 142 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

CTCP Khử trùng Việt Nam bị phạt 67,1 triệu đồng về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng.

Ngoài ra, Công ty còn bị truy thu thuế 335,5 triệu đồng. Trong đó, 72,15 triệu đồng là thuế giá trị gia tăng và 263,4 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thêm nữa, Công ty cũng bị phạt tiền chậm nộp thuế là 38,7 triệu đồng.

Tổng tiền truy thu, phạt là 441,38 triệu đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/8, cổ phiếu VFG tăng 3.100 đồng lên 48.350 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: FireAnt.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác