Doanh Nghiệp

VIX: Phát hành gần 33 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Năm 2021 Chứng khoán VIX báo lãi sau thuế 736 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ.

Ngày 29/8 tới đây CTCP Chứng khoán VIX (mã chứng khoán VIX) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Tỷ lệ phát hành 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 6 cổ phiếu mới.
Trước đó Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức, trong đó cho biết số cổ tức này được tính trên vốn điều lệ gần 5.492 tỷ đồng của công ty. Như vậy Chứng khoán VIX sẽ phát hành khoảng 32,95 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 330 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC năm 2021 đã kiểm toán của công ty.
Năm 2021 Chứng khoán VIX đạt 1.570 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 118% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng 124% lên mức 736 tỷ đồng. EPS đạt 4.259 đồng. Tính đến 31/12/2021 Chứng khoán VIX còn 842 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 2 tỷ đồng vốn khác thuộc chủ sở hữu, 84 tỷ đồng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và 86 tỷ đồng quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.
Tuy vậy 6 tháng đầu năm 2022 cộng doanh thu hoạt động của Chứng khoán VIX giảm 11,4% về mức 768 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế cũng giảm 23,5% về mức 326 tỷ đồng.
Nguồn: FireAnt.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác