Doanh Nghiệp

VND báo lãi sau thuế quý 3 giảm 83%

VND báo lãi sau thuế quý 3

Quý 3, tự doanh của CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) thua sút cùng kỳ., doanh thu môi giới và bảo lãnh phát hành giảm mạnh. Đồng thời, chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh. Theo đó, Công ty báo lãi sau thuế giảm tới 83%.

 

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ mới công bố, quý 3/2022, doanh thu hoạt động của Công ty giảm 9% so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 1.4 ngàn tỷ đồng. Một số mảng đóng góp nguồn thu chính cho Công ty như môi giới và bảo lãnh phát hành sụt giảm so với cùng kỳ.

Nguồn: VietstockFinance

Cụ thể, doanh thu môi giới chứng khoán giảm 42% xuống còn 252.5 tỷ đồng. Doanh thu bảo lãnh phát hành giảm 99% còn 1.2 tỷ đồng.

Ngoài ra, mảng tự doanh của Công ty cũng kém hơn so với quý 3 năm trước. Lỗ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng mạnh 70% lên mức 647.5 tỷ đồng. Lợi nhuận tự doanh theo đó bị kéo xuống mức 20 tỷ đồng, giảm hơn 85% so với cùng kỳ.

Mảng tích cực duy nhất trong quý này của VND là lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 21% lên 377.5 tỷ đồng.

Một gánh nặng khác cho hoạt động kinh doanh quý 3 của Công ty là chi phí tài chính tăng mạnh hơn 250% lên mức 336.5 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí quản lý tăng 40% lên gần 87 tỷ đồng.

Với diễn biến như trên, lãi sau thuế quý 3 của VND giảm tới 83% còn 93.5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của VND tăng hơn 5 ngàn tỷ đồng, tăng 31%. Lãi sau thuế giảm 5% còn gần 1.4 ngàn tỷ đồng.

Cuối quý 3, tổng tài sản của VND đạt hơn 42 ngàn tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL của Công ty tăng mạnh 46% so với đầu năm, ghi nhận gần 18 ngàn tỷ đồng vào cuối quý 3. So với đầu năm, trái phiếu doanh nghiệp tăng gấp 3 lần lên gần 7 ngàn tỷ đồng. Chứng chỉ tiền gửi cũng chiếm phần lớn trong danh mục FVTPL của Công ty, đạt hơn 6.85 ngàn tỷ đồng, tăng 18%.

Dư nợ cho vay giảm 16.3% so với đầu năm, ghi nhận ở mức 12.95 ngàn tỷ đồng.

VND đang ghi phải thu gần 690 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi tài sản tài chính (chiếm 95%).

Theo Vietstock

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác