Doanh Nghiệp

VSF: Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Tổng Công ty Lương thực miền Nam bị phạt

VSF Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 21/7/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 211/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Theo đó, phạt tiền 85.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tổng Công ty Lương thực miền Nam – công ty cổ phần (trụ sở chính: 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Tổng Công ty Lương thực miền Nam – công ty cổ phần không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu sau: Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2021, báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý 1, 2, 3 năm 2020.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty Lương thực miền Nam – công ty cổ phần CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu sau: BCTC năm 2021 đã được kiểm toán, BCTC riêng quý 1, quý 2 năm 2021, BCTC hợp nhất quý 1, quý 2 năm 2021, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2020 đã soát xét, báo cáo thường niên năm 2020, thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2020, BCTC riêng quý 1, quý 3, quý 4 năm 2020, BCTC hợp nhất quý 4 năm 2020, báo cáo thường niên năm 2019

Tổng Công ty Lương thực miền Nam – công ty cổ phần cũng không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN và CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: BCTC hợp nhất bán niên năm 2021 đã soát xét, Giấy ủy quyền thực hiện CBTT số 116/CV-HĐQT ngày 25/11/2020.

Ngoài ra, CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và không CBTT trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất năm 2019, BCTC riêng bán niên năm 2021 đã soát xét).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21/7/2022.

Nguồn: FireAnt.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác