ABS – Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (HOSE)

Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (HOSE)

Nhóm ngành: Hóa chất nông nghiệp
Vốn điều lệ: 374,398,730,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 28,800,000 cp
KL CP đang lưu hành: 37,439,873 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:
– STANLEY BROTHERS
Tổ chức kiểm toán:
– Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:
 • 25/12/1975 : Thành lập Công ty Vật tư nông nghiệp Thuận Hải
 • Năm 1993 : Đổi tên thành Công ty Vật tư Nông Nghiệp Bình Thuận
 • Năm 2004 : Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận được hình thành do Công ty Vật tư Nông nghiệp Bình Thuận chuyển đổi hình thức sở hữu từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần hoạt động từ ngày 11 tháng 05 năm 2004 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4803000032 do Sở Kế họach – Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp. Nhà nước nắm giữ 47.353 CP/54.588 CP chiếm 86,75%
 • Năm 2006 : Nhà nước thoái toàn bộ vốn sở hữu tại Công ty
 • Năm 2007 : Tăng vốn điều lệ lên 8,5 tỷ đồng
 • Năm 2008 : Tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng
 • 09/03/2012 : Tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng
 • 25/01/2016 : Tăng vốn điều lệ lên 88 tỷ đồng
 • 26/05/2016: Tăng vốn điều lệ lên 288 tỷ đồng
 • 12/12/2018 : Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng theo Công văn số 8158/UBCK-GSĐC ngày 12/12/2018
 • 15/03/2019 : Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận lưu ký chứng khoán theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 12/2019/GCNCPVSD ngày 15/03/2019
Ngành nghề kinh doanh chính:
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 2523 816 823 Fax: +84 2523 814 599

Người công bố thông tin: Bà Trần Thị Hường

Email: dvnnbinhthuan@gmail.com

Website: http://bitagco.com/

Nguồn: Cafef.vn