ABT – Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE)

Nhóm ngành: Chế biến thủy sản
Vốn điều lệ: 143,872,070,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 14,107,207 cp
KL CP đang lưu hành: 11,777,257 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:

– Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – MCK: SSI

Tổ chức kiểm toán:

– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2013
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

  • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre tiền thân là Xí nghiệp Đông lạnh 22 được UBND tỉnh Bến Tre thành lập năm 1977, cấp quản lý trực tiếp là Sở Thủy sản Bến Tre. Sau một thời gian hoạt động, ngày 24/12/2006, Công ty chính thức giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán ABT.
  • CTCP XNK thủy sản Bến Tre được thành lập theo Quyết định số 3423/QĐ-ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh Bến Tre về việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Đông lạnh TSXK Bến Tre.
  • Từ 25/12/2006, cổ phiếu ABT chính thức được niêm yết trên TT GDCK TP.HCM theo Giấy phép niêm yết số 99/UBCK-GPNY ngày 06/12/2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
  • Ngày 31/5/2013, Công ty đã phát hành 500.000 cổ phiểu phổ thong theo chương trình lựa chọn cho người lao động và nâng vốn điều lệ từ 136.072.070.000 đồng lên 141.072.070.000 đồng.
  • Ngày 24/06/2013, Sở GDCK TP.HCM đã có quyết định số 227/2013/QĐ-SGDHCM chấp thuận cho Công ty được niêm yết bổ sung 500.000 cổ phiếu. Công ty đã đăng ký giao dịch bổ sung từ ngày 05/07/2013.

Ngành nghề  và địa bàn kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh:

  • Sản xuất cá giống, nuôi trồng, chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản .
  • Nhập khẩu hóa chất, phụ gia, thiết bị, sắt thép, bao bì, nguyên liệu làm thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thuốc thú ý thủy sản.
  • Bán thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản, kinh doanh thuốc thú y thủy sản.
  • Thương mại, nhà hàng, dịch vụ

Địa bàn kinh doanh:

  • Địa bàn tỉnh Bến Tre

Địa chỉ: Ấp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 84-(75) 3860 265 Fax: 84-(75) 3860 346

Người công bố thông tin: Bùi Kim Hiếu

Email: abt@aquatexbentre.com

Website: http://www.aquatexbentre.com

Nguồn: Cafef.vn