AGG –  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 691/TB-SGDHCM ngày 04/04/2022 của HSX

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia

Nhóm ngành: Phát triển bất động sản
Vốn điều lệ: 1,117,132,800,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 111,713,195 cp
KL CP đang lưu hành: 111,713,195 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:
– Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – MCK: SSI
Tổ chức kiểm toán:
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2020

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành :
  • Năm 2012: Công ty hoạt động dưới hình thức CTCP với VĐL là 100 tỷ đồng. Mảng kinh doanh chính là môi giới, mua sỉ bất động sản.
  • Năm 2014: Công ty chuyển trụ sở về số 30 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, TP HCM. Công ty chuyển trọng tâm kinh doanh vào phát triển bất động sản bằng việc ra mắt 02 dự án thuộc phân khúc vừa túi tiền.
  • Năm 2015: Hợp tác chiến lược với Creed Group để cùng phát triển dự án với số vốn cam kết đầu tư là 200 triệu USD.
  • Năm 2016: Công ty mở bán thành công 04 dự án The Star (Bình Tân), The Garden (Tân Phú), Riverside Skyline (Quận 7) với tổng số căn là 1.600 căn với kết quả bán hàng ấn tượng: mức hấp thụ đều đạt trên 80% sau 03 tháng mở bán. Công ty hợp tác cùng Phát Đạt và Creed Group để phát triển dự án River City với 4.800 căn. Dự án được chuyển nhượng hoàn toàn cho bên thứ 3 sau 1 năm.
  • Năm 2017: Hợp tác chiến lược với Hoosiers để cùng phát triển dự án. Công ty tiếp tục mở bán thành công 02 dự án River Panorama 1 và River Panorama 2 với tổng số căn là 1.000 căn. Công ty tăng vốn điều lệ lên 105.263.160.000 đồng,
  • Năm 2018: Mở bán thành công dự án Sky89 với 430 căn. Công ty hoàn tất tăng vốn lên 450 tỷ đồng.
  • Năm 2019: Trong năm công ty đã mở bán thành công các dự án : The Signial (1.100 căn) và The Sóng (1.526 căn). Tính đến năm 2019, An Gia đã phát triển thành công nhiều dự án trong phân khúc vừa túi tiền và phân khúc trung cấp với hơn 10.000 căn hộ và gần 1 triệu m2 diện tích sàn. Công ty tái cấu trúc theo mô hình quản trị hiện đại chú trọng tính minh bạch trong đó Hội đồng Quản trị bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Công ty hoàn tất tăng vốn lên 750 tỷ đồng với tỷ lệ nắm giữ của Nhà đầu tư nước ngoài là những tên tuổi có uy tín đạt gần 30%. Công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận Công ty đại chúng ngày 14/11/2019.
Ngành nghề kinh doanh chính :
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Địa chỉ: 30 Nguyễn Thi Diệu, Phường 6, quận 3, TP HCM

Điện thoại: (84-28) 39360 3366 Fax: (84-28) 39360 9595

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Châu

Email: info@angia.com.vn

Website: https://angia.com.vn/

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia

Nguồn: Cafef.vn