ARM – Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 15/04/2022 của HNX

Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không

Nhóm ngành: Thương mại tổng hợp
Vốn điều lệ: 31,112,830,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 3,111,283 cp
KL CP đang lưu hành: 3,111,283 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam – MCK: VISECURITIES

Tổ chức kiểm toán:– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2011
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2012
– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2013
– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2014
– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế – 2021

Giới thiệu: 

Lịch sử hoạt động của Công ty

 • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không được thành lập theo Quyết định số 1173/QĐ/TCCB/LĐ ngày 30/07/1994 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106000496 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 27/09/1994 cùng các lần sửa đổi bổ sung
 • Công ty Xuất nhập khẩu Hàng không được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không theo Quyết định số 3892/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2005 của Bộ Giao thông vận tải và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103012269 ngày 18/05/2006 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 5 ngày 07/07/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, vốn điều lệ Công ty: 20 tỷ đồng.
 • Tháng 04/2009 vốn điều lệ Công ty tăng lên là: 25.927.400.000 đồng.
 • Căn cứ theo quyết định số 617/QĐ-SGDHN ngày 31/08/2010 của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không .  Căn cứ Giấy chứng nhận niêm yết cổ phiếu số 92/GCN-SGDHN ngày 06/10/2010 của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội về việc chứng nhận Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không có mã chứng khoán ARM được niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội kể từ ngày 31/08/2010.

Ngành nghề kinh doanh

 • Kinh doanh máy bay, động cơ, dụng cụ, thiết bị, phụ tùng và vật tư máy bay
 • Kinh doanh phương tiện, thiết bị dụng cụ, vật tư, và phụ tùng cho ngành hàng không
 • Đại lý vé, giữ chỗ hàng không trong nước và quốc tế;
 • Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng, kho bãi, kho ngoại quan;
 • Dịch vụ ủy thác, xuất nhập khẩu kê khai hải quan;
 • Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá;
 • Xuất nhập khẩu các sản phẩm, hàng hoá Công ty kinh doanh;
 • Kinh doanh các thiết bị điện, thiết bị giàn khoan…

Địa bàn kinh doanh

 • Thành phố Hà Nội
 • Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 414 Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 38 271 351 – Fax: 84-(4) 38 271 925

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Thái-Kế toán trưởng

Email: airimex@hn.vnn.vn

Website: http://www.airimex.vn/

Nguồn: Cafef.vn