Nhóm ngành: Bao bì
Vốn điều lệ: 60,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 6,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 6,000,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – MCK: BVS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán An Phú – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán An Phú – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán An Phú – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán An Phú – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

  • Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Bút Sơn tiền thân là Công ty bao bì xi măng Nam Hà được thành lập theo Quyết định số 1738B/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Hà ngày 18 tháng 10 năm 1996.Ngày 14/4/2003, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra Quyết định số 431/QĐ-BXD chuyển Xí nghiệp Bao bì xi măng Nam Định thuộc Công ty Xi măng Bút Sơn – Tổng Công ty Xi măng Việt Nam thành Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Bút Sơn.
  • Ngày 28/12/2005 Công ty thực hiện phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường chứng khoán Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh:

  • Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là sản xuất, kinh doanh bao bì, các sản phẩm từ nhựa, giấy trong đó các sản phẩm chính là bao xi măng KPK, bao xi măng PK, bao xi măng PP phục vụ các nhà máy xi măng Bút Sơn, Hoàng Mai, Bỉm Sơn, Nghi Sơn, Hệ Dưỡng.

Địa bàn kinh doanh :

  •  Tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Km 2 – Đường Văn Cao – Thành phố Nam Định

Điện thoại: 84-(350) 383 93 53 – Fax: 84-(350) 384 03 95

Người công bố thông tin: Ông Bùi Huy Hồng – Kế toán trưởng

Website: butsonpackaging.vn

Nguồn: Cafef.vn