Nhóm ngành: Dịch vụ tổng hợp
Vốn điều lệ: 93,600,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 9,360,000 cp
KL CP đang lưu hành: 9,360,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á – MCK: DASC
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2013
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2014
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành là đơn vị được cổ phần hóa từ Chi nhánh Cấp nướcBến Thànhtrực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (tiền thân là Chi nhánh Cấp nước Sài Gòntrực thuộc Công ty Cấp nước TP.HCM). Công tyđược thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/02/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005880 cấp ngày 08/01/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.
 • Chi nhánh Cấp nước Sài Gònđược thành lập và đi vào hoạt động từ 01/7/1991 (Quyết định số 202/QĐ-TCNSTL ngày 31/7/1991 của Sở Giao thông Công chánh TP.HCM).
  Từ tháng 9/2005, Chi nhánh được đổi tên thành Chi nhánh Cấp nước Bến Thành (Quyết định số 62/QĐ-TCT-TC ngày 31/8/2005 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn) sau khi Tổng Công ty Cấp nước được thành lập trên cơ sở hợp nhất Công ty Cấp nước Thành phố và một số đơn vị khác.
  Theo chủ trương chung, Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định (số 6652/QĐ-UBND ngày 31/12/2005) phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Bến Thành thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.
  Ngày 04/12/2006, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức Đại hội cổ đông thành lập để thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, thông qua phương án sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hoá (2006 – 2008) và bầu ra Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
 • Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 01/02/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005880 cấp ngày 08/01/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.
 • Ngày 04/3/2010, được sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCoM) với mã chứng khoán là BTW, số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 9.360.000 cổ phiếu và tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là 93.600.000.000 đồng.
 • Hiện tại, Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành hoạt động theo Giấy CNĐKDN số  0304789925 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 08/01/2007 và dăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 08/05/2012 với vốn điều lệ 93.600.000.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất
 • Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng – công nghiệp (trừ thiết kế, khảo sát, giám sát công trình)
 • Xây dựng công trình cấp nước
 • Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác
 • Thiết kế xây dựng công trình cấp, thoát nước
 • Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
 • Lập dự án, quản lý dự án các công trình cấp, thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
 • Giám sát thi công xây dựng công trình cấp, thoát nước
 • Khảo sát địa hình xây dựng công trình
 • Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường ngành cấp nước
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng
 • Kinh doanh bất động sản
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.

Địa chỉ: 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-(8) 382 971 47 Fax: 84-(8) 382 297 78

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Phúc – GĐ

Email: capnuocbenthanh@vnn.vn

Website: http://capnuocbenthanh.com/

Nguồn: Cafef.vn