BVS – Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (HNX)

Công ty được cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ

Nhóm ngành: Công ty Chứng khoán
Vốn điều lệ: 722,339,370,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 72,233,937 cp
KL CP đang lưu hành: 72,218,737 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – MCK: BVS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

  • Công ty chứng khoản Bảo Việt là công ty chứng khoán đầu tiên thành lập tại Việt Nam với cổ đông sáng lập là Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam trực thuộc Bộ Tài chính, chính thức hoạt động kể từ ngày 26/11/1999 với vốn điều lệ ban đầu là 43 tỷ đồng. Ngày 28/11/2005, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định phê duyệt đề án cổ phần hóa Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam và thí điểm thành lập Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Bảo việt, theo đó công ty cổ phần chứng khoản Bảo Việt trở thành thành viên của Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Việt Nam.
  • Năm 2005, thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, vốn điều lệ của công ty tăng từ 43 tỷ lên 49,45 tỷ đồng.
  • Năm 2006: Tăng vốn điều lệ từ 49,45 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng. Cổ phiếu của Công ty với mã BVS chính thức niêm yết trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán HN.
  • Năm 2008: Tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng
  • Năm 2009: Tăng vốn điều lệ từ 450 tỷ đồng lên 722,3 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh:

  • Môi giới chứng khoán: môi giới khách hàng cá nhân, môi giới khách hàng tổ chức, lưu ký.
  • Tự doanh
  • Tư vấn doanh nghiệp và Ngân hàng đầu tư
  • Phân tích và tư vấn đầu tư

Địa chỉ: Tầng 1,4 và 7, tòa nhà số 8 Lý Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, HN

Điện thoại: +84-(024) 3928 8080 – Fax: +84-(024) 3928 9888

Người công bố thông tin: Ông Nhữ Đình Hòa-TGĐ

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: http://www.bvsc.com.vn

Nguồn: Cafef.vn