BWE – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (HOSE)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 691/TB-SGDHCM ngày 04/04/2022 của HSX

Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

Nhóm ngành: Cấp thoát nước
Vốn điều lệ: 2,304,200,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 192,920,000 cp
KL CP đang lưu hành: 192,920,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – MCK: VCBS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2016
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2017
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2018
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2019
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2020

Giới thiệu:

Quá trình hình thành và phát triển:
 • Trước 30/4/1975: Công ty có tên là “Trung Tâm Cấp Thuỷ Bình Dương” trực thuộc Ty Giao thông Công chánh, với 5 trạm bơm nước ngầm: Ty Công An, Ngô Quyền, Cầu Ông Đành, Yersin I và Gò Đậu I;
 • Tháng 5/1975, đổi tên thành Nhà máy nước Thủ Dầu Một, trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sông B;
 • Năm 1979, đổi tên thành Xí nghiệp điện nước nhà ở và công trình công cộng, trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Sông Bé;
 • Năm 1991, đổi tên thành Xí nghiệp Cấp nước Sông Bé;
 • Ngày 15/10/1992,  Xí nghiệp Cấp nước Sông Bé có Quyết định thành lập Doanh nghiệp Nhà nước;
 • Năm 1995, nhà máy nước mặt đầu tiên – Nhà máy nước Thủ Dầu Một đi vào hoạt động;
 • Năm 1996,  Xí nghiệp Cấp nước Sông Bé đổi tên thành Công ty Cấp nước Sông Bé;
 • Ngày 13/06/1997, Công ty Cấp thoát nước Bình Dương ra đời sau nhiều lần đổi tên cho phù hợp với tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Ngày 21/12/2005, thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp, UBND tỉnh Bình Dương có quyết định chuyển tên Công ty Cấp thoát nước Bình Dương thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương;
 • Đầu tháng 06/2010, theo Chủ trương của UBND tỉnh Bình Dương,  Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về vốn cho Tổng Công ty đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV cho đến nay;
 • Công ty thành lập thêm 2 Xí nghiệp trực thuộc: Xí nghiệp cấp nước Tân Uyên (2011) và Xí nghiệp xử lý nước thải Thủ Dầu Một (2012);
 • Ngày 10/08/2016,  Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương đã tổ chức thành công cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, với số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 17. 634.200 cổ phần;
 • Ngày 22/09/2016, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Thi công xây dựng, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước;
 • Thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại và không độc hại;
 • Sản xuất nước khoáng;
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
 • Đầu tư, khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất;
 • Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;
 • Bán buôn vật tư ngành nước;
 • Dịch vụ nạo vét cống rãnh, bể phốt, hút hầm cầu, rửa đường;
 • Bán buôn hoa và cây;
 • Sản xuất phân compost;

Địa chỉ: Số 11 đường Ngô Văn Trị, P.Phú Lợi, T.P Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274)3838 333 – 389 77 66 Fax: (0274) 3827738

Người công bố thông tin: Bà Dương Anh Thư – Trưởng BKS

Website: http://www.biwase.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn