Nhóm ngành: Bao bì
Vốn điều lệ: 30,120,400,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 3,012,040 cp
KL CP đang lưu hành: 3,012,040 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Hải Phòng (MS KD: 0200600741) – MCK: HPC
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán An Phú – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán An Phú – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2021

Giới thiệu:

Quá trình hình thành và phát triển

 • Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng tiền thân là Xí nghiệp Bao bì Xi măng Hải Phòng (thuộc Công ty Xi măng Hải Phòng). Công ty là đơn vị đi đầu trong chương trình chuyển đổi sản xuất của Công ty Xi măng Hải Phòng theo chủ trương công nghiệp hoá – hiện đại hoá.
 • Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐCP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc “chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần” và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 64/2002 của các Bộ, ngành có liên quan; Căn cứ Quyết định số 908/XMVN-HĐQT ngày 10/6/2002 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty xi măng Việt Nam.
 • Sau một thời gian khẩn trương tiến hành các thủ tục, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2004 theo Quyết định số 1222/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.
 • Ngày 07 tháng 01 năm 2008 Công ty đã được Uỷ ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng. Năm 2009 Công ty tiến hành đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đến ngày 25/11/2009 cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

 • Ngành nghề kinh doanh: (Nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất).
 • Sản xuất và kinh doanh vỏ bao bì xi măng và các loại vỏ bao bì khác;. Sản xuất nguyên vật liệu cho ngành sản xuất bao bì;
 • Xuất nhập khẩu và kinh doanh nguyên vật liệu cho ngành sản xuất bao bì;
 • Cho thuê văn phòng, kho, bến, bãi;
 • Địa bàn kinh doanh: (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất).
 • Công ty TNHH MTV xi măng vicem Hải Phòng;
 • Công ty TNHH MTV xi măng vicem Hoàng Thạch.
 • Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên;
 • Công ty cổ phần xi măng Điện Biên;
 • Công ty cổ phần xi măng Hạ Long;
 • Công ty TNHH Tây Tô.

Địa chỉ: Số 3 đường Hà Nội – Phường Sở Dầu – Quận Hồng Bàng – TP Hải Phòng

Điện thoại: 0313821832 – Số fax: 0313540272

Người công bố thông tin: Bà Hà Thúy Mai-Kế toán trưởng

Email: 

Website: http://www.hcpc.vn/

Nguồn: Cafef.vn