Nhóm ngành: Xây dựng
Vốn điều lệ: 275,304,640,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 27,529,504 cp
KL CP đang lưu hành: 27,529,504 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam – MCK: BSI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Tiền thân là Công ty Xây dựng Thủy lợi 7 được thành lập theo Quyết định 888 QĐ/TCCB ngày 08/09/1975 của Bộ trưởng Bộ Thủy lợi nay là Bộ NN & PTNT.
 • Đổi tên thành Công ty Xây dựng 47 theo quyết định số 119 NN-TCCB/QĐ ngày 03/02/1996 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.
 • Công ty cổ phần Xây dựng 47 là Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá từ Công ty Xây dựng 47 thuộc Bộ NN & PTNT theo quyết định số 4411 QĐ/BNN-TCCB ngày 08/12/2004 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT.
 • Công ty cổ phần Xây dựng 47 chính thức hoạt động từ 01/07/2005 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100258747 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Bình Định, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 02/08/2010 với số vốn điều lệ là 80.000.000 đồng (Tám mươi tỉ đồng)
 • Ngày 30/03/2011, cổ phiếu Công ty CP Xây dựng 47 (mã C47) chính thức giao dịch phiên đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TpHCM.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, dân dụng, công nghiệp và nhóm
  ngành phục vụ có liên quan.
 • Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, du lịch và nhóm ngành phục vụ có liên quan.
 • Dạy nghề du lịch và xuất khẩu lao động
Địa bàn kinh doanh:
 • Miền Trung
 • Tây Nguyên
 • Miền Đông Nam bộ

Địa chỉ: 08 Biên Cương, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256 3522166 / 3522931 – Fax: 0256 3522316

Người công bố thông tin: Ông Trịnh Quốc Thọ

Email: ctyxaydung47@dng.vnn.vn

Website: http://www.xaydung47.vn

Nguồn: Cafef.vn