CCL – Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (HOSE)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 691/TB-SGDHCM ngày 04/04/2022 của HSX

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

Nhóm ngành: Phát triển bất động sản
Vốn điều lệ: 474,998,850,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 47,499,885 cp
KL CP đang lưu hành: 53,199,871 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sme – MCK: SME
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2010
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2011
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2012
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2013
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2014
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2015
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2016
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2017
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2018
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2019
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2020
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

  • Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được Đại Hội đồng Cổ đông sáng lập thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty vào ngày 29/11/2007 và chính thức được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh vào ngày 05/12/2007 với vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 250.000.000.000 đồng.
  • Hiện tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long là Chủ đầu tư Dự án phát triển Đô thị và Tái định cư Khu 5A – Mạc Đỉnh Chi, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, theo Quyết định số 1288/QĐHC-CTUBND ngày 05/09/2007 và Quyết định số 297/QĐHC–CTUBND ngày 02/04/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, với quy mô của dự án là 112,87 ha.
  • Đến tháng 07/2010 tổng tài sản Công ty đã đạt được gần 425 tỷ đồng.
  • Ngày 21/01/2011, Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM đã ký quyết định số 09/2011/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.
  • Đến ngày 03/03/2011, Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, Mã cổ phiếu: CCL.

Ngành nghề kinh doanh :

  • Xây dựng nhà các loại, công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông;
  • Kinh doanh bất động sản;
  • Mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị văn phòng, trang trí nội thất;
  • Tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông nông thôn, thủy lợi nông thôn…

Địa bàn kinh doanh : Trong tỉnh Sóc Trăng.

Địa chỉ: Số 2, Lô KTM 06, đường số 6, khu đô thị 5A, phường 4, thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Điện thoại: 0299 3627999 – Fax: 0299 3627888

Người công bố thông tin: Bà Trần Thị Ngọc Huệ

Email: pvcl@dothi5a.com

Website: http://pvcl.com.vn

Nguồn: Cafef.vn