Nhóm ngành: Vận hành cảng biển
Vốn điều lệ: 245,018,170,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 24,501,817 cp
KL CP đang lưu hành: 24,453,617 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia – MCK: IRS

Tổ chức kiểm toán:Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2021

Giới thiệu:

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước – Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh và chính thức hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần từ ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Lịch sử hình thành và phát triển

 • Ngày 30/5/1991, Công ty TNHH một thành viên Cảng Cam Ranh trước đây là Cảng Ba Ngòi được thành lập theo Quyết định số 589/QĐ-UB của UBND tỉnh Khánh Hòa, là loại hình Công ty nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa.
 • Ngày 31/10/2007, Cảng Ba Ngòi được chuyển giao nguyên trạng thành Công ty nhà nước, thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) theo Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 1070/QĐ-HĐQT ngày 24/10/2007 của HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.
 • Ngày 16/01/2009, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 168/QĐ-BGTVT chuyển đổi Cảng Ba Ngòi, công ty thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, sang mô hình hoạt động Công ty TNHH một thành viên vốn nhà nước, tên gọi là Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh (gọi tắt là Cảng Cam Ranh) do Vinalines làm chủ sở hữu.
 • Qua 24 năm hoạt động, đến nay Công ty đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Đến cuối năm 2014, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đã đạt mốc kỷ lục 1,8 triệu tấn. Tốc độ tăng trưởng sản lượng trung bình giai đoạn 2011 – 2014 đạt 5,1%.
 • Ngày 19/3/2014, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ban hành Nghị quyết số 749/NQ-HHVN về kế hoạch thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, trong đó phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh năm 2014, thời điểm để xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa là ngày 01/01/2014.
 • Ngày 28/1/2015, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ban hành Quyết định số 38/QĐ-HHVN về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh thành Công ty cổ phần.
 • Ngày 16/3/2015, Tổ chức đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh tại SGDCK Hà Nội, giá đấu thành công bình quân là 10.172 đồng/ cổ phần.
 • Ngày 12/6/2015, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh.
 • Ngày 25/6/2015, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200272350 đăng ký lần đầu ngày 01/04/2009, đăng ký thay đổi lần 3 chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ là 245.018.170.000 đồng.
 • Kể từ thời điểm cổ phần hóa đến nay, Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh hoạt động ổn định với mức vốn điều lệ 245.018.170.000 đồng và không tiến hành tăng vốn điều lệ.
 • Ngày 20/08/2015, Công ty được chấp thuận Đăng ký công ty đại chúng theo Thông báo số 5194/UBNK-QLPH của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 • Ngày 03/09/2015 được cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 73/2015/GCNCP-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN.
 • Ngày 10/09/2015 công ty được Sở giao dịch Chứng khoán HN cấp Quyết định đăng ký giao dịch số 589/QĐ-SGDHN. Ngày 24/09/2015 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của sở giao dịch chứng khoán HN.

  Ngành nghề kinh doanh chính:

 • Bốc xếp hàng hóa;
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
 • Kinh doanh dịch vụ Logistics;
 • Dịch vụ giao nhận, kiểm đếm, đóng gói, nâng hạ hàng hóa; môi giới, thuê tàu biển; cung ứng dịch vụ hàng hải;
 • Dịch vụ đại lý tàu biển; sửa chữa tàu biển; dịch vụ lai dắt tàu sông, tàu biển;
 • Dịch vụ cứu nạn, cứu hộ, tàu sông, tàu biển; vệ sinh tàu và các hoạt động phụ trợ vận tải;
 • Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; dịch vụ khai thuế hải quan.

  Ngày trở thành công ty đại chúng: Ngày 20/08/2015

Địa chỉ: Số 29 đường Nguyễn Trọng Kỷ, tổ dân phố Đá Bạc, P.Cam Linh, T.P Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3854 307 | Fax: (0258) 3854 536

Người công bố thông tin:

Email: mail@camranhport.vn

Website: http://www.camranhport.vn/

Nguồn: Cafef.vn