CIA – Công ty CP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (HNX)

Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 15/04/2022 của HNX

Đưa cp vào diện bị kiểm soát từ 6.4.2022 do LNST cổ đông công ty mẹ năm 2020 và 2021 là số âm.

Công ty CP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Nhóm ngành: Dịch vụ sân bay
Vốn điều lệ: 197,099,040,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 19,709,904 cp
KL CP đang lưu hành: 18,661,243 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – MCK: CTS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2015
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2016
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2017
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2018
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2019
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2020
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2021

Giới thiệu:

Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (tên viết tắt: CIAS) với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh được thành lập ngày 14/01/2009
 • Giữa năm 2009, Công ty đã triển khai hoạt động kinh doanh nhà hàng trong khu vực nhà ga sân bay.
 • Năm 2009, Công ty đã hoàn tất việc đăng ký Công ty đại chúng với UBCKNN.
 • Tháng 01/2010, Công ty bắt đầu kinh doanh phòng khách hạng thương gia ở ga quốc nội
 • Tháng 4/2013, Công ty mở thêm phòng khách hạng thương gia ở ga quốc tế của sân bay Cam Ranh.
 • Tháng 06/2013, Công ty mở cửa hàng miễn thuế đầu tiên trong khu vực cách ly ga đi quốc tế Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh.
 • Ngày 13/07/2015 là mốc thời gian quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của Công ty, Công ty đã thành công trong việc thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam làm chủ sở hữu tại Công ty.
 • Tháng 12/2015, CTCP Thương mại Hàng không Cam Ranh đã thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không (Công ty AGS), hoạt động với ngành nghề kinh doanh chính là phục vụ mặt đất tại Sân bay Quốc tế Cam Ranh.
 • Tháng 01/2016, Công ty tiến hành thành công đợt tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và chào bán riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu.
 • Tháng 07/2016, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh theo Quyết định số 58/QĐ-HĐQT/CRACS ngày 06/07/ 016 của Hội đồng quản trị Công ty.
 • Tháng 12/2016, CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh tiến hành thành công đợt tăng vốn lần thứ hai từ 30 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng để đảm bảo nguồn vốn lưu động và vốn đầu tư trung và dài hạn bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 • Ngày 29/11/2016, UBCKNN ra thông báo số 7763/UBCK-GSĐC về việc hủy công ty đại chúng đối với Công ty với lý do Công ty chỉ còn 94 cổ đông kể từ ngày 28/07/2016.
 • Đầu tháng 8/2017, CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh tiến hành thành công đợt tăng vốn lần thứ ba từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng
 • Ngày 17/08/2017, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng theo công văn số 5598/UBCK-GSĐC của UBCKNN.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Kinh doanh hàng miễn thuế phục vụ khách xuất, nhập, quá cảnh;
 • Kinh doanh các dịch vụ phục vụ khách đi máy bay của các hãng hàng không trong nước và quốc tế;
 • Dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hoá;
 • Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất: Dịch vụ phục vụ hành khách, dịch vụ phục vụ hành lý, dịch vụ phục vụ kỹ thuật mặt đất hàng không, Dịch vụ làm tài liệu, cân bằng trọng tải và hướng dẫn chất xếp cho các chuyến bay, Dịch vụ phục vụ vệ sinh, cung cấp vật tư, vật phẩm lên máy bay, Dịch vụ tìm kiếm và giao trả hành lý thất lạc, Các dịch vụ khác liên quan đến phục vụ kỹ thuật mặt đất;
 • Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị hàng không;
 • Dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không;
 • Dịch vụ cung cấp xăng dầu hàng không.

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 6 265 588 Fax : (0258) 6 266 262

Người công bố thông tin: Ông Lý Quốc Trung

Email: info@cias.vn

Website: http://cias.vn/

Nguồn: Cafef.vn