Nhóm ngành: Bao bì nhựa
Vốn điều lệ: 262,075,830,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 26,207,583 cp
KL CP đang lưu hành: 26,207,583 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – MCK: VCBS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2010
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2011
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2012
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2013
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2014
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2015
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2016
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2017
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

  • Công ty cổ phần Cát Lợi được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước – Xí nghiệp in bao bì và phụ liệu thuốc lá theo Quyết định số 184/2003/QĐ-BCN ngày 13/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.
  • Công ty chính thức đi vào hoạt động với mô hình công ty Cổ phần từ ngày 01/03/2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002106 ngày 19 tháng 2 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.
  • Công ty đã được niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép số 64/UBCK-GPNY ngày 18 tháng 10 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp.

Ngành nghề kinh doanh:

  • In bao bì, sản xuất cây đầu lọc và phụ liệu thuốc lá
Địa bàn kinh doanh chính:
  • Công ty cung cấp sản phẩm cho tất cả các công ty sản xuất thuốc lá điếu trong cả nước từ Bắc tới Nam.

Địa chỉ: 934D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM

Điện thoại: 08 374 211 18 Fax: 08 374 209 23

Người công bố thông tin: Ông Liêu Phước Tính

Email: clco@vnn.vn

Website: http://www.catloi.com.vn

Nguồn: Cafef.vn