Nhóm ngành: Xi măng
Vốn điều lệ: 120,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 12,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 12,000,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam – MCK: VISECURITIES

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2019
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Quá trình hình thành và phát triển

 • Công ty Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI tiền thân là Nhà máy xi măng La Hiên được thành lập theo Quyết định số 925/NL-TCCB ngày 31/12/1994 của Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công thương), là đơn vị hạch toán phụ thuộc (Công ty Than Nội Địa) tiền thân của Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp mỏ Việt Bắc-TKV thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam.
 • Ngày 18/12/2006, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là bộ Công Thương) ban hành Quyết định số 3676/QĐ-BCN về việc cổ phần hóa Nhà máy xi măng La Hiên.
 • Ngày 19/09/2007, Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ban hành Quyết định số 2228/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy xi măng La Hiên VVMI thành Công ty cổ phần.
 • Ngày 15/11/2007: Tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại SGD Chứng khoán Hà Nội
 • Ngày 01/01/2008: CTCP Xi măng La Hiên VVMI chính thức chuyển đổi thành CTCP với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng
 • Năm 2008: Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng.
 • Ngày 16/06/2010: Bàn giao dự án “Đầu tư mở rộng nâng cao công suất Nhà máy xi măng La Hiên” đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư được quyết toán 626.755 triệu đồng.
 • Ngày 18/03/2016: Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Ngành nghề kinh doanh chính 

 • Sản xuất xi măng, clinker.
 • Khai thác đá vôi, đất sét.
 • Vận tải hàng hoá bằng đường bộ.

Địa bàn kinh doanh: 

 • Công ty bán hàng cho trên 300 cửa hàng tiêu thụ sản phẩm và các nhà phân phối, ngoài ra còn bán trực tiếp cho người tiêu dùng.
 • Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty chủ yếu khu vực phía Bắc bao gồm các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang… và các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Sản phẩm

 • Hiện tại Công ty đang sản xuất sản phẩm xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB 30, PCB 40, Clanke pooc lăng thương phẩm Cpc 40, Cpc 50, Cpc 60 công nghệ lò quay phương pháp khô tiên tiết nhất hiện nay.
 • Sản phẩm xi măng của La hiên đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 6260: 1997.
 • Công ty đang áp dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO: 9001 – 2000 và đang tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO: 9001 – 2008 và 14000.

b: Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 829154 – Fax: 0280 829056

Người công bố thông tin: Ông Trần Quang Khải – Giám đốc

Email: info@ximanglahien.com

Website: http://www.ximanglahien.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn