Nhóm ngành: Vận hành cảng biển
Vốn điều lệ: 340,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 34,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 34,000,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2021

Giới thiệu:

 Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái được thành lập vào ngày 27/08/20007 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103007643 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp với Vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 150.000.000.000 đồng.
 • Công ty được thành lập để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và khai thác cầu cảng chuyên dụng xếp dỡ hàng container của cảng Cát Lái tại phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM theo giấy chứng nhận đầu tư số 41121000087 do Ủy ban nhân dân TP.HCM cấp ngày 09/06/2008.
 • Ngày 30/05/2008: Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng.
 • 08/2011, Công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng VĐL lên 240.000.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 85/GCN-UBCK ngày 18/08/2011. Công ty đã hoàn thành đợt chào bán và báo cáo UBCKNN vào ngày 10/11/2011.
 • 03/2013, Công ty trở thành Công ty đại chúng quy mô lớn;
 • 08/07/2014, Cổ phiếu Công ty CP Cảng Cảng Cát Lái được đưa vào giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM với mã chứng khoán CLL;
 • 25/07/2015, phát hành thêm 10.000.000 cổ phiếu và tăng vốn điều lệ từ 240.000.000.000 đồng lên 340.000.000.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh:
 • Khai thác cảng biển
 • Dịch vụ đại lý tàu biển
 • Dịch vụ đại lý vận tải đường biển
 • Dịch vụ môi giới hàng hải
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ kiểm đếm hàng háo
 • Dịch vụ lai dắt tàu biển
 • Dịch vụ sửa chữa tàu biển tại Cảng
 • Dịch vụ vệ sinh tàu biển
 • Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa tại Cảng biển
 • Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức Quốc tế
 • Sữa chữa, đóng mới conteiner, mooc kéo chuyên dùng
 • Mua bán, cho thuê tàu, container và các thiết bị vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng
 • Xây dựng công trình da dụng, công nghiêp, thủy lợi
 • Dịch vụ khai thuê hải quan
 • Dịch vụ logistics
 • Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ôtô, đường thủy nội địa, xe siêu trường siêu trọng
 • Sữa chữa, bão dưỡng phương tiện vận chuyển, thiết bị xếp dỡ…

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định , Phường Cát Lái, Q.2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (08)374 23499/23501 Fax: (08)374 23500

Người công bố thông tin: Ông Ngô Phạm Việt Tuấn

Email: info@catlaiport.com.vn

Website: http://www.catlaiport.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn