CLM – CTCP Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 15/04/2022 của HNX

Nhóm ngành: Kinh doanh gas và nhiên liệu
Vốn điều lệ: 110,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 11,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 11,000,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt MCK: VDS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam – 2009
– Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành và phát triển
 • Tiền thân là Công ty XNK Than và Cung ứng vật tư thành lập ngày 01/01/1982
 • Ngày 25/12/1996: đổi tên thành Công ty XNK và hợp tác Quốc tế – COALIMEX
 • Ngày 01/12/2004: Công ty XNK và hợp tác Quốc tế – COALIMEX được chuyển thành CTCP XNK Than Việt Nam (Coalimex) với vốn điều lệ là 20 tỷ đồng theo Quyết định số 149/QĐ-BCN
 • Ngày 14/01/2005: Công ty đã tổ chức ĐHCĐ thành lập CTCP XNK Than Việt Nam
 • Ngày 25/01/2005: Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP
 • Ngày 29/12/2006: CTCP XNK Than Việt Nam đổi tên thành CTCP XNK Than – TKV (V-Coalimex)
 • Ngày 17/05/2007: Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN với tổng số cổ phiếu đăng ký là 4.827.560 cổ phiếu.
 • Ngày 07/08/2015: Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 45/2014/GCNCP-VSD-1 thay đổi lần thứ nhất với tổng số cổ phiếu đăng ký là 11 triệu cổ phiếu.
 • Ngày 19/01/2016: Cổ phiếu Công ty được chấp thuận niêm yết trên HNX với mã chứng khoán là CLM
 • Ngày 15/04/2016: Ngày giao dịch đầu tiên của CLM trên HNX
Quá trình tăng vốn điều lệ
 • Tháng 12/2008: Vốn điều lệ là 48.2756 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 • Tháng 07/2015: Vốn điều lệ là 110 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Ngành nghề kinh doanh chính

 • Kinh doanh, xuất nhập khẩu trực tiếp và ủy thác: than mỏ, các sản phẩm chế biến từ than, khoáng sản, kim khí; thiết bị, phương tiện vận tải, xe máy, phụ tùng, vật tư các loại
 • Nhập khẩu vật tư, thiết bị
 • Xuất khẩu lao động
 • Kinh doanh địa ốc và văn phòng
 • Đầu tư và hợp tác quốc tế
 • Sản xuất, chế biến than mỏ và các khoáng sản khác

Địa chỉ: 47 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 39424634| Fax: (04) 39422350

Người công bố thông tin: Ông Phạm Hồng Khanh – Giám đốc (0913209437)

Email: coalimex@fpt.vn

Website: http://coalimex.vn/

Nguồn: Cafef.vn