Nhóm ngành: Chế biến tôm
Vốn điều lệ: 998,992,520,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 86,851,219 cp
KL CP đang lưu hành: 99,899,252 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – MCK: MBS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần Camimex Group trước đây là Công ty chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà mau – tiền thân của Xí nghiệp đông lạnh Cà Mau, được thành lập ngày 13/9/1977 là một Xí nghiệp chế biến thủy sản đầu tiên của tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau) và đứng thứ 25 của ngành thủy sản Việt Nam với công suất ban đầu là 600 tấn/năm.
 • Theo quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Công ty Cổ phần Camimex Group được phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần
 • Đến ngày 12/01/2006 Công ty đã chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy phép kinh doanh số 6103000065 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Cà Mau cấp ngày 12/01/2006 với tổng vốn điều lệ ban đầu là 65 tỷ đồng.
 • Ngày 02/11/2010, tên công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE và chính thức giao dịch vào ngày 09/11/2010.
 • Theo kế hoạch bán vốn nhà nước năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ – ĐTKV.HĐTV ngày 17/12/2011 của Hội Đồng Thành Viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCJC).
 • Ngày 20/11/2011, Công ty Cổ phần Camimex Group đã hoàn tất việc thoái vốn nhà nước và trở thành doanh nghiệp sở hữu 100% vốn đầu tư tư nhân.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Chế biến thuỷ sản các loại
 • Xuất khẩu thuỷ sản, nông sản thực phẩm
 • Nhập khẩu nguyên vật liệu, hoá chất (trừ hoá chất có tính độc mạnh), vật tư, thiết bị, hàng hoá phục vụ sản xuất và đời sống ngư dân.
 • Nuôi trồng thủy sản biển,
 • Nôi tròng thủy sản nội địa.
Địa bàn kinh doanh:
 • Công ty có 03 xí nghiệp sản xuất hàng thủy sản xuất khẩu tại thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau; chi nhánh tại Phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh; Văn phòng đại diện tại Quận 3, TP. Hồ Chí Minh; khu nuôi tôm tại huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang và các trạm thu mua thủy sản đóng trên địa bàn thành phố Cà Mau …

Địa chỉ: Số 333, đường Cao Thắng, khóm 7, P.8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0290 383 16 08 Fax: 0290 383 22 97

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Nghĩ – nhnghi@camimex.com.vn

Email: camimex@hcm.vnn.vn

Website: http://www.camimex.com.vn

Nguồn: Cafef.vn