CTS – Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Công ty được cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Nhóm ngành: Công ty Chứng khoán
Vốn điều lệ: 1,149,485,450,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 114,946,811 cp
KL CP đang lưu hành: 114,909,879 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – MCK: CTS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2010
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2011
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2012
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2013
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2014
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2020

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Tiền thân của Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, công ty thành viên trực thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 01 tháng 09 năm 2000 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam, vốn điều lệ ban đầu là 55 tỷ đồng. Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104000010 đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 10 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 30 tháng 12 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp, Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 07/GPHĐKD ngày 06 tháng 10 năm 2000 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước; điều chỉnh lần thứ ba theo Quyết định số 156/UBCK-GP ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 • Đ ến ngày 11 tháng 6 năm 2009, theo Quyết định số 306/QĐ-HĐQT-NHCT44 của Hội đồng quản trị ngân hàng công thương Việt Nam về việc phê chuẩn kết quả cổ phần hóa Công ty Chứng khoán Công thương, Công ty TNHH Chứng khoán Công thương được phê duyệt kết quả cổ phần hóa, chuyển thành Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, với vốn điều lệ là 789.934.000.000 đồng.
 • Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 107/UBCK-GP của UBCKNN cấp ngày 01/07/2009 và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 73/UBCK-GCN của UBCKNN cấp ngày 01/07/2009.
 • Năm 2010 – 2013, Là một trong những công ty chứng khoán hoạt động có hiệu quả nhất thị trường. Hoạt động kinh doanh luôn duy trì sự an toàn và ổn định.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Môi giới Chứng khoán
 • Tự doanh chứng khoán
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán
 • Tư vấn Tài chính doanh nghiệp
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán
 • Lưu ký chứng khoán
 • Thực hiện các nghiệp vụ khác phù hợp với quy định của Pháp luật.

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 62 78 0012 Fax: (84.4) 3974 1760

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Giang

Email: vanphong@vietinbanksc.com.vn, vanphong@cts.vn, congbothongtin@cts.vn

Website: https://www.cts.vn/

Nguồn: Cafef.vn