Nhóm ngành: Công nghiệp
Vốn điều lệ: 46,973,510,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 4,697,351 cp
KL CP đang lưu hành: 4,697,351 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – MCK: VND
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2014
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2015
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2016
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2017
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2019
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2020
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2021

Giới thiệu:

Quá trình hình thành, phát triển 

Tiền thân của Công ty là Nhà máy Cơ khí Trung tâm Cẩm phả được thành lập ngày 23 tháng 7 năm 1968 theo Quyết định số 739 QĐ/KB2 ngày 23/07/1968 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng. Theo Thông báo số 143/TB ngày 5/5/1993 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập lại Công ty Cơ khí mỏ, Bộ Năng lượng có quyết định số 468 NL/TCCB-LĐ ngày 30/06/1993 về việc thành lập lại Nhà máy Cơ khí Trung tâm Cẩm Phả thuộc Công ty Cơ khí mỏ.
 Sau khi sát nhập trở lại Tổng Công ty Than Việt nam theo quyết định số 28/2001/QĐ-BCN ngày 23/05/2001 của Bộ Công nghiệp, ngày 12/5/2004, Công ty được đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Chế tạo Máy Than Việt Nam. Công ty được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 3675/QĐ-BCN ngày 19/12/2006 của Bộ Công nghiệp. Công ty đã họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty vào ngày 28/02/2008 và được cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2008.
Ngày 12/4/2009, Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Hoạt động kinh doanh chính 
Công ty hiện đang hoạt động chủ yếu ở 02 lĩnh vực sau:
  •  Sản xuất cơ khí: sửa chữa các loại thiết bị công nghệ của các mỏ lộ thiên, hầm lò, các nhà máy sàng tuyển, thiết bị vận tải; chế tạo một phần phụ tùng hoặc cụm phụ tùng để thay thế và chế tạo một số loại thiết bị phục vụ khai thác, sàng tuyển và vận tải than.
  • Sản xuất và dịch vụ khác: bao gồm xây dựng cơ bản tự làm và vật liệu xây dựng, kinh doanh vật tư thiết bị, sản xuất khí Ôxy và Ni tơ

Địa chỉ: Số 486 đường Trần Phú, TX. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84-33) 3862619

Người công bố thông tin: Ông Phạm Minh Tuấn – Thư ký HĐQT

Email: 

Website: www.chetaomay.com.vn

Nguồn: Cafef.vn