Nhóm ngành: Dược phẩm
Vốn điều lệ: 148,815,560,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 14,205,116 cp
KL CP đang lưu hành: 14,205,116 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – MCK: BVS
Tổ chức kiểm toán:– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2010
– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2011
– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2012
– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2019
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Năm 1983, Xí nghiệp Liên hợp Dược Bến Tre được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai doanh nghiệp là Công ty Dược phẩm tỉnh Bến Tre (được thành lập năm 1976) và Xí nghiệp Dược phẩm tỉnh Bến Tre (được thành lập năm 1978). 
 • Năm 1992, Xí nghiệp Liên hợp Dược Bến Tre được đổi tên thành Công ty Dược & Vật tư Y tế – Bepharco theo Quyết định số 987/QĐ-UB ngày 01/12/1992 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre. Khi đó Công ty Dược & Vật tư Y tế – Bepharco chỉ có số vốn kinh doanh ban đầu là 5,59 tỷ đồng và có nhiệm vụ kinh doanh chủ yếu là sản xuất kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế. 
 • Năm 2004, Công ty Dược & Vật tư Y tế – Bepharco chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần theo quyết định số 1541/QĐ-UB ngày 06/05/2004 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre về việc chuyển Công ty Dược & Vật tư y tế Bến Tre thành Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre. Vốn điều lệ của Công ty lúc cổ phần hoá là 20 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5503000017 đăng ký lần đầu ngày 05/07/2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp. Tính đến thời điểm 31/12/2006 vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến tre vẫn là 20 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ cổ phần của cổ đông Nhà nước chiếm 51% vốn điều lệ. Đến tháng 11 năm 2007 Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre phát hành thêm 1.000.000 cổ phần để tăng số vốn điều lệ của Công ty lên 30 tỷ đồng.
 • Ngày 30 tháng 10 năm 2009, cổ phiếu của Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre  (BEPHARCO) chính thức được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,  với mã chứng khoán là DBT (theo quyết định niêm yết số 657/QĐ-SGDHN do Tổng Giám  đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ký ngày 13 tháng 10 năm 2009). Tổng số cổ phần  được niêm yết là 3 triệu cổ phần ( mệnh giá 10.000đ/cổ phần).
 • Năm 2013: Giảm tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước từ 51% xuống còn 34%
 • Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 69.9 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tháng 12/2014 – Cổ đông Nhà nước và các cổ đông lớn khác thực hiện thoái vốn tại DBT
 • Năm 2015: Tăng vốn điều lệ lên 76.998.080.000 đồng từ việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức lần 2 năm 2014.
 • Năm 2016, Công ty hoàn tất việc phát hành thêm 4.314.686 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 76.998.080.000 đồng lên 123.144.940.000 đồng.
 • Năm 2019,  Công ty hoàn tất việc phát hành thêm 1.214.320 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 123.144.940.000 đồng lên 135.288.140.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất thuốc trị bệnh cho người
 • Bán buôn dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm
 • Xuất nhập khẩu mặt hàng thuốc thành phẩm
 • Mua bán dược liệu
 • Bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế
 • Xuất nhập khẩu dược liệu

Địa chỉ: 6A3, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 84-(075) 3827 467 – Fax: 84-(075) 3824 248

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Khắc Hanh

Email: bepharco@vnn.vn

Website: http://www.bepharco.com

Nguồn: Cafef.vn