Nhóm ngành: Dược phẩm
Vốn điều lệ: 264,088,280,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 26,408,828 cp
KL CP đang lưu hành: 26,407,315 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán An Thành – MCK: ATSC
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Hà Tây được thành lập năm 1965. Năm 1985, Xí nghiệp Dược phẩm Hà Tây sáp nhập với Công ty Dược phẩm Hà Tây và Công ty Dược liệu Hòa Bình thành Xí nghiệp liên hợp Dược Hà Sơn Bình.
 • Năm 1991, Xí nghiệp liên hợp Dược Hà Sơn Bình chia thành Công ty Dược phẩm Hà Tây và Công ty Dược phẩm Hòa Bình.
 • Năm 2000, Công ty Dược phẩm Hà Tây được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây theo quyết định số 1911/QĐ-UB ngày 21/12/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, vốn điều lệ 8.410.800.000 đồng.
 • Từ khi cổ phần hóa đến nay công ty đã có 3 lần tăng vốn điều lệ. Căn cứ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000015 đăng ký lần đầu ngày 10/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 08/04/2008, vốn điều lệ của công ty tăng lên 41.226.020.000 đồng.
 • Theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 11/03/2011, Công ty tăng vốn điều lệ thêm 13.354.800.000 đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu. Kết thúc đợt phát hành vốn điều lệ của Công ty tăng lên 54.580.820.000 đồng.
 • Theo phương án phân phối lợi nhuận, ngày 06/06/2011, Công ty Tăng vốn điều lệ thêm 8.245.200.000 đồng. Kết thúc đợt phát hành vốn điều lệ Công ty tăng lên: 62.826.020.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất, kinh doanh dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm thuốc và trang thiết bị y tế
 • Xuất nhập khẩu dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm thuốc và trang thiết bị y tế
 • Mua bán hóa chất và hóa chất xét nghiệm (Trừ loại hóa chất nhà nước cấm)
 • Kinh doanh vacxin, sinh phẩm y tế
 • Kinh doanh bất động sảm, dịch vụ nhà đất
 • Kinh doanh siêu thị, dịch vụ nhà ở, văn phòng
 • Dậy nghề
 • Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán thuốc của doanh nghiệp

Địa chỉ: Sô 10A Quang Trung, Thành Phố Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 3382 46 85 Fax: 84-(4) 3382 90 54

Người công bố thông tin: Ngô Văn Chinh

Email: duochatay@gmail.com

Website: http://www.hataphar.com.vn

Nguồn: Cafef.vn