Nhóm ngành: Phát triển bất động sản
Vốn điều lệ: 1,243,538,660,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 124,353,866 cp
KL CP đang lưu hành: 123,707,866 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – MCK: SSI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2010
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2011
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2012
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2013
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2014
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2015
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2016
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ Ước trước đây là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà Mơ Ước, được thành lập theo Giấy đăng ký kinh doanh số 4103004401 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/03/2006, vốn điều lệ 16,35 tỷ đồng do 07 cổ đông sáng lập tham gia góp vốn.
 • Cuối năm 2006, các cổ đông sáng lập đăng ký và góp tăng vốn điều lệ từ 16,35 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng.
 • Tháng 04/2007, Công ty tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng.
 • Tháng 06/2007, Công ty tăng vốn điều lệ lên 105 tỷ đồng
 • Tháng 04/2008, Công ty tăng vốn điều lệ lên 120,5 tỷ đồng.
 • Quý IV/2009, Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua phương án phát hành tăng vốn lên 160 tỷ thông qua việc chào bán riêng lẻ cho CBCNV và nhà đầu tư lớn. Kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ thực góp tại thời điểm 02/12/2009 là 149.900.000.000 đồng.
 • Ngày 03/12/2009, Công ty đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng và tiến hành các thủ tục đăng ký với UBCKNN theo quy định. Ngày 03/03/2010 Công ty đã nhận được công văn của UBCKNN chấp thuận Công ty đủ điều kiện để trở thành công ty đại chúng và đồng thời Công ty có nghĩa vụ công bố thông tin và thực hiện các nghĩa vụ của công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.
 • Tháng 03/2010, Công ty đã đăng ký và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận đủ điều kiện để trở thành công ty đại chúng.
 • Ngày 26/07/2010, toàn bộ 14,99 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (Dream House Invesment Corp.) chính thức được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) với mã cổ phiếu là DRH
 • Tháng 10/2010, Công ty tăng vốn điều lệ lên 183.997.020.000 đồng, thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, chào bán cho cổ đông hiện hữu (theo NQĐHCĐ số 46/2010 ngày 26/04/2010)
 • Từ năm 2011, Công ty bổ sung ngành nghề và kinh doanh trong lĩnh vực phân bón
 • Năm 2015:  Thực hiện tái cấu trúc toàn diện Công ty, chuyển hướng mạnh sang hoạt động đầu tư dự án. Được Ủy ban chứng khoán chấp nhận tăng vốn từ 184 tỷ đồng lên 490 tỷ đồng
 • Tháng 04/2016, phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ từ 184 tỷ đồng lên 490 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán và cho thuê
 • Kinh doanh nhà
 • Môi giới bất động sản
 • Tư vấn đầu tư
 • Dịch vụ cung cấp thông tin lên internet (trừ đại lý kinh doanh dịch vụ internet);
 • Đào tạo nghề
 • Kinh doanh khách sạn
 • Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
 • Dịch vụ định giá bất động sản
 • Bán buôn, bán lẻ sách, báo, tạp chí , văn phòng phẩm
 • Sản xuất phân bón
 • Bán buôn phân bón

Địa chỉ: 67 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028 38 223 771 – Fax: 028 38 223 727

Người công bố thông tin: Ông Trần Hoàng Anh

Email: info@dreamhouse.vn

Website: http://www.drh.vn/

Nguồn: Cafef.vn