Nhóm ngành: Sách và thiết bị giáo dục
Vốn điều lệ: 323,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 32,300,000 cp
KL CP đang lưu hành: 32,219,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – MCK: MBS

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2019
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Tiền thân của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định là Phòng sách giáo khoa trực thuộc Sở GD-ĐT Nam Định từ năm 1983 đến năm 1992.
 • Đến tháng 10/1992, UBND tỉnh Nam Hà ra quyết định số 427/QĐ-UB ngày 11/10/1992 thành lập DNNN với tên gọi Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Hà.
 • Đến năm 1996, do tách tỉnh, Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Hà đổi tên thành Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Định.
 • Ngày 30/8/2004, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ra Quyết định số 4891/QĐ-BGDĐT về việc tiếp nhận Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Định về NXB Giáo dục.
 • Ngày 29/12/2004, Bộ GD-ĐT ra quyết định số 8588/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Định trực thuộc NXB Giáo dục thành Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định, là công ty con của NXBGD.
 • Vốn điều lệ Công ty khi bắt đầu cổ phần hoá tháng 1/2005  là 3.000.000.000,đồng (Ba tỷ VND)
 • Tháng 6 năm 2007 vốn điều lệ tăng lên 10.000.000.000,đồng (Mười tỷ đồng ) Được thành lập trên cơ sở vốn góp của các cổ đông và   Nhà Xuất bản Giáo dục VN.
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0703000526 do sở Kế hoạch đầu tư  Tỉnh Nam Định cấp , đăng ký lần đầu ngày 5 tháng 1 năm 2005&thay đổi lần thứ tư ngày 27/11/2015.
 • Niêm yết: Ngày 09/10/2007 UBCK nhà nước có Quyết định số 276/QĐ-TTGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Sách – TBGD Nam Định. Ngày 16/10/2007 cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán HN, mã chứng khoán DST.
 • Năm 2015: công ty hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 165 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Kinh doanh sách giáo khoa và các loại sách khác, thiết bị đồ dùng dạy học, văn phòng phẩm.
 • Liên doanh liên kết, phát hành báo ,tạp chí , tranh ảnh bản đồ , đĩa CD và các ấn phẩm phục vụ giáo dục.
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Địa chỉ: 13 Minh Khai – Thành phố Nam Định – Tỉnh Nam Định

Điện thoại: 84-(350) 3839 121 – Fax: 84-(350) 839 121

Người công bố thông tin: Bà Phạm Thị Nhài – Kế toán trưởng

Website: http://saothanglong.vn/

Nguồn: Cafef.vn