ECI – Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 15/04/2022 của HNX

Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục

Nhóm ngành: Sách và thiết bị giáo dục
Vốn điều lệ: 18,600,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 1,860,000 cp
KL CP đang lưu hành: 1,760,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – MCK: MBS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục tiền thân là Trung tâm Bản đồ giáo khoa, trực thuộc Tổng công ty Cơ sở vật chất và thiết bị – Bộ Giáo dục, được thành lập tháng 5 năm 1989 với 08 cán bộ, nhân viên, làm nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu khoa học, lấy thu bù chi.
 • Năm 1996, Trung tâm Bản đồ giáo khoa được chuyển thành Trung tâm Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục thuộc Nhà xuất bản Giáo dục, phát triển sản xuất và cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời bản đồ, tranh ảnh giáo khoa, atlat, tập bản đồ phục vụ giáo viên và học sinh trong cả nước.
 • Năm 2003 Trung tâm Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục được chuyển đổi thành Công ty Bản đồ – Tranh ảnh giáo khoa thuộc Công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục.
 • Ngày 02 tháng 01 năm 2007, Công ty đã chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục với mức vốn điều lệ là 3.400.000.000 đồng (Ba tỷ bốn trăm triệu đồng).
 • Được sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông Công ty theo quyết định số 01/NĐ-ĐHĐCĐ-2007 ngày 28/03/2008, Công ty đã tiến hành tăng vốn từ 3.400.000.000 đồng lên 18.600.000.000 đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh.
 • Công ty cổ phần Bản và Tranh ảnh giáo dục được chấp thuận niêm yết cổ phiếu phổ thông tạ i Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 211/Q Đ-TTGDHN ngày 25/5/2009 của Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán ECI. Ngày chính thức giao dịch của cổ phiếu là 16/6/2009.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Biên soạn, in và phát hành bản đồ, tranh ảnh giáo dục, sách giáo dục, băng đĩa CD-ROM giáo dục, sách điện tử
 • Sản xuất và kinh doanh thiết bị giáo dục phục vụ việc giảng dạy, học tập cho các ngành học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại hoc) và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội (trừ loại nhà nước cấm)
 • Kinh doanh các xuất bản phẩm được phép lưu hành (trừ loại nhà nước cấm)
 • Sản xuất và kinh doanh thiết bị dạy nghề, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất thiết bị giáo dục
 • Thiết kế, tạo mẫu chế bản điện tử các sản phẩm trong lĩnh vực giáo dục (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình)
 • Kinh doanh thiết bị điện tử, tin học phục vụ dạy và học trong nhà trường
 • Kinh doanh nguyên vật liệu, thiết bị ngành in
 • Môi giới thương mại và quảng cáo thương mại.

Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng……. .

Địa chỉ: Số 45 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 3 971 3947 Fax: 84-(4) 3 97 28 395

Người công bố thông tin: Bà Phạm Ngọc Huyền

Email: sales@bandotranhanh.vn

Website: http://www.bandotranhanh.vn

Nguồn: Cafef.vn