EVF – Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

Nhóm ngành: Công ty Tài chính
Vốn điều lệ: 3,245,136,230,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 324,486,958 cp
KL CP đang lưu hành: 324,486,958 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt – MCK: VFS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2016
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2018

Giới thiệu:

Quá trình hình thành và phát triển:
  • Ngày 29/05/2008 Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập Công ty Tài chính cồ phần Điện lực theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2008 với số vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, có quy mô lớn trong hệ thống các công ty tài chính tại Việt Nam. Nhiệm vụ chính lúc đó của EVNFinance là đầu mối thu xếp vốn, quản trị vốn cho các dự án điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên, đồng thời cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính chuyên nghiệp cho các đơn vị trong ngành điện và các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác…
  • Ngày 07/07/2008 Công ty Tài chính cổ phần Điện lực được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 187/GP-NHNN, với sứ mệnh và mục tiêu thu xếp vốn, quản lỷ nguồn vốn chuyên nghiệp cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
  • Ngày 08/07/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102806367 cho EVNFinance, với 03 cồ đông sáng lập là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank), Công ty cổ phần Cơ Điện lạnh (REE) và gần 65.000 cổ đông là tổ chức và cán bộ nhân viên ngành điện.
  • Ngày 01/09/2008, Công ty Tài chính cổ phần Điện lực chính thức khai trương và đi vào hoạt động.
  • Ngày 09/09/2008, Công ty Tài chính cổ phần Điện lực được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành Công ty đại chúng.
  • Sau gần 10 năm hoạt động, vượt qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế và bất ổn của thị trường tài chính, EVNFinance đã từng bước xây dựng nền móng vừng chắc, tạo dựng được những kết quả trên nhiều bình điện.
Ngành nghề kinh doanh chính:
  • Hoạt động dịch vụ tài chỉnh khác chưa được phân vào đâu (trừ báo hiếm và bảo hỉêm xã hội)
  • Hoạt động cấp tín dụng khác
  • Hoạt động cho thuê tài chính

Địa chỉ: Tầng 14, 15, 16 tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc

Điện thoại: 024. 2222 9999 – Fax: 024. 2222 1999

Người công bố thông tin: Ông Mai Danh Hiền

Email: 

Website: http://www.evnfc.vn/

Nguồn: Cafef.vn