Nhóm ngành: Chế biến tôm
Vốn điều lệ: 751,976,890,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 65,388,889 cp
KL CP đang lưu hành: 65,388,889 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – MCK: VCBS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2010
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2011
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2012
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2013
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành

Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần
 • Ngày 09/10/2002, Ủy ban nhân dân Tỉnh Sóc Trăng có quyết định số 346/QĐ.TCCB.02 về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc Trăng từ loại hình doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.
 • Ngày 1 tháng 1 năm 2003 Công ty chính thức chuyển thành cổ phần với tên công ty là : Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Fimex VN), hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh số 5903000012 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 19/12/2002 với vốn điều lệ 104 tỷ đồng, trong đó nhà nước giữ 77% sở hữu.
 • Ngày 22 tháng 11 năm 2003 công ty rút vốn điều lệ xuống 60 tỷ, phần vốn nhà nước còn 60 %.
 • Ngày 09 tháng 08  năm 2005 công ty làm đấu gi á 11 % vốn điều lệ  để giảm phần vốn nhà nước còn 49%. 
 • Ngày 22 tháng 06 năm 2006 tại trung tâm giao dịch chứng khoán TP . HCM (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM) c ông ty tiếp tục đấu giá bán 16 tỉ đồng vốn sở hữu nhà nước. 
 • Trong năm 2007, công ty lại tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 79 tỷ đồng thông qua việc thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thưởng cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt của công ty và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
 • Thực hiện theo Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ, để đáp ứng điều kiện vốn điều lệ tối thiểu 80 tỷ đồng đúng theo quy định để cổ phiếu FMC được tiếp tục niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), đến tháng 02/2009 công ty phát hành xong thêm 1 tỷ đồng cổ phiếu nâng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 17,25%.
 • Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 10/11/2012, thời điểm   cuối tháng 03/2013 Công ty đã hoàn thành đợt phát hành 5.000.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược là Công ty Cổ phần Hùng Vương, nâng vốn điều lệ công ty lên 130 tỉ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 10,62%.
 • Năm 2014, Công ty đã phát hành thành công công 7 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ công ty từ 130 tỉ lên thành 200 tỉ đồng. Việc phát hành này đã thực hiện xong tại thời điểm 31/12/2014.
 • Tháng 3/2016, Công ty tiếp tục phát hành thành công 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng cốn điều lệ từ 200 tỉ lên 300 tỉ đồng.
Niêm yết :
 • Ngày 7 tháng 12 năm 2006 cổ phiếu c ông ty được niêm yết lần đầu trên sàn giao dịch chứng khoán TP . HCM với tên FMC với lượng 6 triệu cổ phiếu, trong đó phần nhà nước chiếm giữ 20% .
 • Ngày 20/07/2007, c ông ty tiếp tục niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thưởng  cho cổ đông hiện hữu là 900.000 cổ phiếu.
 • Ngày 21/05/2008, cổ phiếu FMC chính thức được niêm yết bổ sung thêm 1.000.000 cổ phiếu theo công văn chấp thuận số 447/TB-SGDHCM ngày 19/05/2008 của HOSE, nâng tổng số lượng cổ phiếu FMC được niêm yết tại HOSE là 7.900.000 cổ phiếu.
 • Tháng 05/2009, cổ phiếu FMC chính thức niêm yết bổ sung 100.000 cổ phiếu, nâng tổng số 8.000.000 cổ phiếu được niêm yết tại HOSE, đáp ứng đủ điều kiện vốn điều lệ 80 tỷ đồng và tiếp tục niêm yết tại HOSE theo quy định của Luật Chứng khoán.
 • Tháng 04/2013, cổ phiếu FMC tiếp tục niêm yết bổ sung 5.000.000 cổ phiếu, nâng tổng số niêm yết lên 13.000.000 cổ phiếu.
 • Tháng 03/2015, Công ty đã hoàn thành việc niêm yết và lưu ký bổ sung đối với 7 triệu cổ phiếu vừa phát hành trong năm 2014.
 • Tháng 5/2016,   Công ty hoàn thành việc niêm yết và lưu ký bổ sung 10 triệu cổ phiếu mới phát hành xong trong tháng 3/2016.
Tình hình hoạt động :
 • Qua thời gian hoạt động từ năm 1996 đến nay công ty làm ăn đều tốt, có lãi. Ngay năm hoạt động thứ 2 c ông ty đã thu hồi vốn đầu tư ban đầu và đứng vào tốp 5 doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu tôm lớn nhất nước kéo dài từ 1997 đến nay. Nhiều năm liền c ông ty dẫn đầu cả nước về lượng tôm tinh chế xuất vào Nhật Bản .
 • Về mặt uy tín thương hiệu và hiệu quả sản xuất kinh doanh : Công ty nằm trong tốp dẫn đầu, thể hiện 8 năm liền 1997-2004 và năm 2006 c ông ty được Chính phủ tặng thưởng Cờ Thi đua .

Ngành nghề kinh doanh:

 • Chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản, nhập khẩu máy móc thiết bị vật tư phục vụ trong ngành chế biến
 • Nuôi trồng thủy sản
 • Mua bán lương thực, thực phẩm, nông sản sơ chế
 • Kinh doanh bất động sản
 • Kinh doanh dịch vụ khách sạn, ăn uống
 • Gieo trồng, sản xuất, xuât khẩu và tiêu thụ nội địa hàng nông sản.
Định hướng phát triển:
Các mục tiêu chủ yếu của công ty:
 • Mục tiêu chiến lược : Góp phần ngày càng đáng kể trong chuỗi giá trị tạo ra nguồn thực phẩm ngon, bổ dưỡng ; tác động kích thích các khâu có liên quan như nuôi, gieo trồng, khai thác, bảo quản sau thu hoạch, dịch vụ. làm tăng việc làm, tăng của cải xã hội
 • Mục tiêu chiến lược : Góp phần ngày càng đáng kể trong chuỗi giá trị tạo ra nguồn thực phẩm ngon, bổ dưỡng ; tác động kích thích các khâu có liên quan như nuôi, gieo trồng, khai thác, bảo quản sau thu hoạch, dịch vụ. làm tăng việc làm, tăng của cải xã hội
Chiến lược phát triển trung và dài hạn
 • Đa dạng hóa sản phẩm từ nguyên liệu thủy sản và nông sản trên nền tảng tìm hiểu khả năng cung cầu các mặt hàng cụ thể trên thị trường thế giới kết hợp với thế mạnh về đất đai, lao động của địa phương
 • Từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ, hết sức chú trọng về chiều sâu, các mặt hàng tinh chế nhằm tăng thế mạnh cạnh tranh, doanh số, lợi nhuận.
 • Việc tổ chức nuôi, trồng, chế biến có chọn lọc và tổ chức trên nền tảng hạn chế tối đa gây tổn hại môi trường và lợi ích cộng đồng.
Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng
 • Đây cũng là mục tiêu chủ yếu, đồng thời là chiến lược phát triển trung và dài hạn như đã nêu trên, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp cho người lao động và các cổ đông.

Địa chỉ: Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thị xã Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3822223 – 3822201 Fax: (0299) 3822122 – 38

Người công bố thông tin: Tô Minh Chẳng -TVHDQT – Kế toán trưởng

Email: fimexvn@vnn.vn

Website: http://www.fimexvn.com

Nguồn: Cafef.vn